CFV: Corporaties gezond bij minder nieuwbouw en hogere huren

CFV: Corporaties gezond bij minder nieuwbouw en hogere huren

Gepubliceerd op:

Als de corporatiesector minder bouwt en de huren verhoogt, blijft sector het komende decennium boven de solvabiliteitsnorm van 22,5%. Het effect van de verhuurdersheffing kan hiermee in belangrijke mate worden gecompenseerd. Dit staat in de Meerjarenverkenning 2013-2022 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

In de Meerjarenverkenning onderzocht CFV financiële scenario’s voor de corporatiesector voor de komende tien jaar. Daarbij baseerde CFV zich voor de eerste vijf jaar op de voornemens van woningcorporaties. Dit betreft de door corporaties bij CFV ingediende prognosegegevens 2013-2017. Voor de tweede vijfjaarsperiode ging CFV uit van een fors lager investeringsprogramma voor nieuwbouw in de sector. CFV verwacht namelijk dat een beperkter activiteitenprogramma noodzakelijk lijkt te zijn als de sector financieel gezond wil blijven. Uitgaande van dit geraamde programma neemt de sectorbrede solvabiliteit de komende tien jaar licht toe van 24% in 2012 tot 28% in 2022.

De verkenning gaat uit van een geraamd nieuwbouwvolume van 204.700 huurwoningen in de periode van 2013 tot einde 2022. Dit is 30% minder dan de 295.600 nieuwbouw eenheden die corporaties in de periode van 2003 tot 2012 realiseerden. De verkenning gaat verder uit van een toename van het investeringsvolume voor woningverbeteringen van 1,5 miljard euro per jaar nu tot 3 miljard euro aan het einde van de periode. Dit sluit aan bij de tendens van corporaties om in te zetten op levensduurverlenging en kwaliteitsverbeteringen van bestaande huurwoningen.

De Meerjarenverkenning raamt een reële huurstijging in de sector van 16% voor de komende tien jaar. Deze groei heeft betrekking op de totale huurontwikkeling door de jaarlijkse huurstijging, huurharmonisatie bij mutatie en mutaties in de woningvoorraad  zoals nieuwbouw, sloop, verkoop en woningverbetering. De gemiddeld maandhuur komt in 2022 uit op 646 euro. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt de maandhuur gemiddeld 530 euro ten opzichte van 457 euro in 2012.

Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...
NVT Onderhoudsgroep
NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer ...