Indeling woningmarktregio vastgelegd

Indeling woningmarktregio vastgelegd

Gepubliceerd op:

Alle Nederlandse gemeenten hebben zich aangesloten bij een woningmarktregio. Gemeenten konden tot 1 juli voorstellen indienen voor de vorming van deze regio’s. Er is nu een indeling in 19 regio’s, in omvang variërend van 7 tot 35 gemeenten en van 126.000 tot 1,1 miljoen huishoudens, zo meldt VNG. Hiermee worden de regionale werkgebieden van de woningcorporaties vastgelegd.

Het doel van de Woningwet 2015 met de regiovorming is dat de schaal van een corporatie in overeenstemming is met de schaal van de regionale woningmarkt. De volgende stap is de vaststelling van de regio’s door de minister.

Daarna kunnen corporaties, in samenspraak met gemeenten, een ontheffingsverzoek indienen voor woningbezit buiten hun kerngebied, als zij daar toch nieuw willen bouwen en locaties of panden willen aankopen. Nu is de vraag hoe de minister met ontheffingsverzoeken om zal gaan. In een aantal situaties lijkt het voor de gemeente gunstiger dat een corporatie die zijn kernregio elders heeft het woningbezit verkoopt aan een in deze regio gebonden corporatie. Een groot nadeel is dat dan 2% overdrachtsbelasting wordt geïnd. Een andere mogelijkheid is splitsing van de corporatie (defusie). Dit zijn punten om te bespreken wanneer een corporatie de gemeente om een zienswijze bij een ontheffing gaat vragen.

Bron: VNG.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...