WoningNet.nl 20 jaar; wat speelt er vandaag de dag?

WoningNet.nl 20 jaar; wat speelt er vandaag de dag?

Gepubliceerd op:

20 jaar geleden lanceerden we de website www.woningnet.nl! Dat was nog eens een andere tijd in 1999. Toen werkten we onder andere nog met de woningkrant. Daarin stond het woningaanbod en kon je via de telefoon reageren op advertenties. Nu kun je via snelle verbindingen en handige tools vliegensvlug het woningaanbod online bekijken en er direct op reageren. Maar wat speelt er vandaag de dag?

Woningnood
Een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen op dit moment is de woningnood. Van de randstad tot in de buitengebieden zijn de cijfers bedroevend. In Assen is de wachttijd voor een sociale huurwoning op dit moment ruim vijf jaar. In de regio Amsterdam verschilt het van ruim tien tot zelfs meer dan twintig jaar.

Huurmarkt helpen vlot trekken
Deze ontwikkeling was voor WoningNet aanleiding om na te denken over hoe we woningcorporaties kunnen helpen in het vlot trekken van de huurmarkt. Met ons hiervoor nieuw ontwikkelde WRB-systeem kunnen corporaties voor iedere woningzoekende een geschikte woning vinden – snel en slim.

Het is een uniform systeem dat naadloos aansluit op de processen van woningcorporaties voor de selectie en sortering van woningzoekenden. In het systeem zitten wet- en regelgeving en andere selectiecriteria. Op elk moment heb je inzicht in de stand van zaken en welke acties er nog uitgevoerd moeten worden. Het systeem is in samenwerking met de corporaties ontwikkeld en kan door alle corporaties gebruikt worden. Het wordt continu uitgebreid met nieuwe functies en features.

Innovatie vanuit de markt
Daarnaast zien we verschillende initiatieven in de markt om de huurmarkt in beweging te krijgen. Corporaties komen met woningruilinitiatieven, er wordt gekeken naar een centraal woningzoeksysteem (een soort huur-Funda) en er worden regelmatig speciale verlotingsacties opgetuigd. Alles om de huurmarkt maar enigszins los te krijgen.

Woningruil
Ook zijn er initiatieven op de markt voor woningruil onder doorstromers. Woningruil klinkt als een voor de hand liggende oplossing, maar in de praktijk zijn er vaak variabelen waardoor de ruil toch niet doorgaat.

Wat nou als we het grootschaliger aanpakken dachten wij? Als we veel woningzoekenden aan elkaar kunnen koppelen, wordt de kans groter dat er wél een match tot stand komt. Als er meer huurders in een woning van type X zitten, die op zoek zijn naar een woning van type Y en andersom, dan staat er altijd een nieuwe huurder in de rij als de deal niet doorgaat. En als we daar ook woningen van type V, W en Z aan toe kunnen voegen, dan kunnen er potentieel vijf huishoudens in één klap aan een nieuwe huurwoning worden geholpen, en verdwijnen deze woningzoekenden van de markt.

Op de juiste weg
Zo ontstond ons idee voor de proef met ‘slimme verhuisketens’. Uit de berekeningen van onze datawetenschappers bleek het idee in theorie te werken. In no-time hadden we op papier 34 verhuisketens gerealiseerd. In juni jl. zijn we de pilot in Amsterdam gestart om dit idee in de praktijk te toetsen. Drie corporaties – Ymere, De Alliantie en Rochdale – doen eraan mee. Om de pilot uit te kunnen voeren, moesten er minstens 600 deelnemers zijn. In een korte periode hadden we al meer dan 2.000 aanmeldingen! Een duidelijk teken dat we op de juiste weg zitten.

Privacy in het geding
Ook privacy is tegenwoordig een belangrijk onderwerp. In deze tijd van woningnood geven mensen informatie, die ze normaal gesproken liever niet geven aan nieuwe verhuurders om aan een woning te komen. De privacy van woningzoekenden komt hierdoor in het geding en moet beter beschermd worden. Daarom werkt WoningNet samen met systeemontwikkelaar Qii aan Het Huurpaspoort.
Dit is een geanonimiseerd systeem dat de noodzakelijke (persoons-)gegevens van een woningzoekende verzamelt. De kandidaat-huurder bepaalt zelf welke gegevens hij of zij deelt en met wie. De gegevens van de woningzoekende worden opgehaald bij sites van de overheid en kloppen dus altijd.

Vooruitkijken
Daarnaast kijken en denken wij ook verder vooruit en naar de toekomst. Doorstroming is een van onze belangrijkste speerpunten, waarvoor we kijken hoe we woningcorporaties en gemeenten met creatieve en onconventionele oplossingen kunnen helpen om dit te bevorderen.

Meer weten?
Kijk dan op www.woningnet.info

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...