Nieuw rekeninstrument geeft inzicht in milieueffecten onderhoud

Nieuw rekeninstrument geeft inzicht in milieueffecten onderhoud

Gepubliceerd op:

Het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en W/E Adviseurs hebben een nieuw rekeninstrument ontwikkeld: GPR Onderhoud. Dit instrument geeft vastgoedbeheerders en bouw- en onderhoudsbedrijven inzicht in de milieueffecten van onderhoud. GPR Onderhoud is ontstaan uit een samenwerking van diverse marktpartijen.

De afgelopen jaren zijn kwaliteit en duurzaamheid belangrijke factoren geworden bij het aanbesteden van onderhoudswerk. Daardoor ontstond behoefte aan een hulpmiddel voor het opstellen van onderhoudsscenario’s die rekening houden met het milieu. GPR Onderhoud biedt daarop een antwoord. GPR Onderhoud maakt de milieueffecten van onderhoud zichtbaar en berekent hiervoor een score. Ook kan men er onderhoudsscenario’s mee optimaliseren en vergelijken. Zo kunnen verbeteropties en de best scorende scenario’s aan het licht komen zonder het kostenaspect uit het oog te verliezen. De resultaten zijn uit te breiden met aandachtspunten als energetische en gezondheidskundige kwaliteit en de investeringskosten per scenario. Zo kan men op de minst milieubelastende en meest kostenefficiënte oplossing vinden. Het programma is dan ook  een wezenlijke schakel in prestatie- en resultaatgericht werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de website www.gpronderhoud.nl kan men toegang aanvragen tot een demo-versie.

Een greep uit ons leveranciersregister

SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!
MVGM
MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen ...
Kewodak Dakmakers B.V.
Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...