Blok dient wetsvoorstel nieuwe opzet corporatiestelsel in

Blok dient wetsvoorstel nieuwe opzet corporatiestelsel in

Gepubliceerd op:

Het stelsel van woningcorporaties gaat op de schop. Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht wordt versterkt en gemeenten en corporaties gaan bindende prestatieafspraken maken over wat nodig en mogelijk is. Het wetsvoorstel hierover van minister Blok waarin dit wordt geregeld, is ingediend bij de Tweede Kamer.

Hij wil daarmee uitvoering geven aan het regeerakkoord waarin staat dat corporaties weer terug gaan naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. De heldere focus voor corporaties draagt volgens het kabinet bij aan eerlijker concurrentieverhoudingen. Voor marktpartijen wordt het met de wetswijziging aantrekkelijker om te investeren in middeldure huurwoningen waar veel vraag naar is.

Het wetsvoorstel regelt dat corporaties commerciële projecten zoals duurdere huurwoningen en koop moeten splitsen van hun kerntaak waarvoor wel staatsteun beschikbaar is. Corporaties kunnen kiezen voor een juridische of een administratieve splitsing. In het eerste geval worden commerciële activiteiten in een aparte rechtspersoon ondergebracht zodat eventuele risico's niet op de corporatie drukken. Bij een administratieve scheiding is dat niet het geval en is er meer toezicht. Het kabinet streeft ernaar de stelselherziening per 1 januari 2015 in te laten gaan.

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Weckx B.V.
Direct alarmering. Waar u ook bent.
Coenen Automatische Deuren
Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...