Blok dient wetsvoorstel nieuwe opzet corporatiestelsel in

Gepubliceerd op:

Het stelsel van woningcorporaties gaat op de schop. Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht wordt versterkt en gemeenten en corporaties gaan bindende prestatieafspraken maken over wat nodig en mogelijk is. Het wetsvoorstel hierover van minister Blok waarin dit wordt geregeld, is ingediend bij de Tweede Kamer.

Hij wil daarmee uitvoering geven aan het regeerakkoord waarin staat dat corporaties weer terug gaan naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. De heldere focus voor corporaties draagt volgens het kabinet bij aan eerlijker concurrentieverhoudingen. Voor marktpartijen wordt het met de wetswijziging aantrekkelijker om te investeren in middeldure huurwoningen waar veel vraag naar is.

Het wetsvoorstel regelt dat corporaties commerciële projecten zoals duurdere huurwoningen en koop moeten splitsen van hun kerntaak waarvoor wel staatsteun beschikbaar is. Corporaties kunnen kiezen voor een juridische of een administratieve splitsing. In het eerste geval worden commerciële activiteiten in een aparte rechtspersoon ondergebracht zodat eventuele risico's niet op de corporatie drukken. Bij een administratieve scheiding is dat niet het geval en is er meer toezicht. Het kabinet streeft ernaar de stelselherziening per 1 januari 2015 in te laten gaan.

Een greep uit ons leveranciersregister


WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

IMI Hydronic Engineering is een wereldwijde aanbieder en specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...