Jongeren positief over tijdelijke huurcontracten

Jongeren positief over tijdelijke huurcontracten

Gepubliceerd op:

Jongeren staan over het algemeen positief tegenover tijdelijke huurcontracten. Dat blijkt uit een explorerend onderzoek dat is uitgevoerd door studenten Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht. Met het Jongerencontract krijgen jongeren tussen de 18 en 28 jaar een huurcontract voor maximaal vijf jaar (eventueel te verlengen met twee jaar).

Na de periode van vijf jaar maakt de jongere plaats voor een volgende jongere. Tijdens de huurperiode bouwen jongeren nog steeds inschrijfduur op, waardoor de kans op een volgende sociale woning na de huurperiode toeneemt. Inmiddels heeft het wetsvoorstel ook steun gekregen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Per 1 juli gaat de nieuwe wet in werking.

In het kader van een leeronderzoek hebben 16 studenten van de Universiteit Utrecht op initiatief van Platform31 onderzocht hoe jongeren zelf over de nieuwe mogelijkheid voor tijdelijke verhuur denken. Voor het onderzoek hebben de studenten 354 jongeren (studerend en werkend) tussen de 18 en 28 jaar persoonlijk geënquêteerd in de grootstedelijke agglomeraties Utrecht en Den Bosch. Aanvullend zijn enkele experts geïnterviewd.

Over de nieuwe mogelijkheden voor jongerencontracten zijn jongeren over het algemeen positief. Dit gaat vooral om jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud en met name studenten. Het liefst wonen zij in een appartement in de binnenstad. Deze groep is echter best bereid om een kleinere woning of langere afstand naar het station of centrum te accepteren als het een tijdelijke situatie betreft, mits de woning dan wel op korte termijn beschikbaar is.

De uitkomsten van het studentenonderzoek stemmen positief waar het gaat om kansen van tijdelijke huurcontracten voor jongeren op de huurwoningenmarkt. Tegelijkertijd vraagt het werken met de nieuwe huurcontracten om de nodige zorgvuldigheid. Daarom start Platform31 volgende maand met een leerkring voor verhuurders die de tijdelijke huurcontracten (jongerencontracten en andere nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten) in de praktijk willen uitvoeren. In de leerkring verkennen de deelnemers gezamenlijk of en hoe tijdelijke contracten optimaal ingezet kunnen worden en welke fysieke, sociale en juridische kaders en randvoorwaarden hierbij horen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Unexus
Unexus ontwikkelt intelligente omnichannel software die alle communicatie afhandelt & aflevert bij de juiste personen ...
Daikin Nederland
Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...
Total Wall
Onze passie is het mooi en duurzaam herstellen van gevels en panden ...