Mitros en Viveste samen verder als Woonin

Mitros en Viveste samen verder als Woonin

Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Mitros en Viveste gaan per 1 januari 2023 fuseren. Daar hoort een nieuwe naam bij: Woonin. Huurders kunnen terecht bij de vestiging in hun woonplaats: Woonin Houten, Woonin Wijk bij Duurstede, Woonin Utrecht en toekomstig ook bij Woonin Nieuwegein en Woonin Overvecht. Eén organisatie, dichtbij elke huurder.

Woonin staat dichtbij de huurder
‘Lokale verankering’ is één van de pijlers van de fusie. Dicht bij de huurder, weten wat er leeft en daar (met maatschappelijke partners) vlot op kunnen inspelen. “Eén van de succesfactoren”, zegt Huurders Belangen Vereniging (HBV) Krommerijn, die hiervoor onderzoekt deed onder 600 huurders.

In Overvecht en Nieuwegein is momenteel nog geen fysieke plek waar huurders naartoe kunnen met vragen. Dat gaat veranderen. In beide gebieden komt een wijkkantoor met balie. Elk deelgebied krijgt een eigen manager Wonen en een Gebiedsregisseur: zo ontstaat er een sterk team van medewerkers die weten wat er leeft onder huurders in de wijk en het netwerk goed onderhoudt. Ook worden de openingstijden van de vestiging in Utrecht verdubbeld. Vanaf januari is de huurder van 9.00 uur tot 17.00 uur welkom met vragen. Ook telefonisch is Woonin straks langer bereikbaar, bijvoorbeeld voor huurders die het lastig vinden om digitaal hun vraag te stellen.

Woonin bouwt meer en sneller
Een belangrijk argument om te fuseren is de slagkracht om extra sociale woningen te bouwen in de regio. Dit wordt ook expliciet ondersteund door het Huurders Netwerk Mitros (HNM): “Wij zien het als een cruciale opgave om het woningtekort terug te dringen, deze nieuwe organisatie geeft een sterkere positie richting gemeenten,” aldus Hans Hiltemann, voorzitter van HNM.

Woonin wil een grote stap zetten in het aanpakken van de woningnood. Door nieuwe locaties te vinden voor sociale huurwoningen en aan boord te komen bij commerciële ontwikkelaars. Maar ook door slimmer te bouwen, in een zogeheten ‘bouwstroom’. Dit is een nieuwe, conceptuele manier van bouwen van woningen. Waar we nu denken in afzonderlijke projecten, gaan we werken aan een continue stroom. Met als doel een versnelling te realiseren in het bouwen van meer woningen, die meteen ook een stuk duurzamer zijn. De fusieorganisatie is aanjager van de Utrechtse bouwstroom, een initiatief om makkelijker en sneller sociale huurwoningen te bouwen, met een regionale aanpak.

Goedkeuring Autoriteit Woningcorporaties
In september 2022 heeft de Autoriteit Woningcorporaties (AW) goedkeuring gegeven aan de fusie. Deze toestemming is noodzakelijk en volgt op eerdere stappen die Mitros en Viveste hebben gezet. Zoals het verkrijgen van instemming van de huurdersorganisaties van zowel Mitros als Viveste. Ook zijn er op het fusievoorstel positieve zienswijzen gekomen van de gemeenten Utrecht, Houten, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. De aanvraag is verder getoetst op het belang voor de volkshuisvesting, behoud van lokale binding en financiële continuïteit. Op alle punten onderschrijft de AW meerwaarde van een fusie.

Bron: Mitros, Foto: Woonin

Een greep uit ons leveranciersregister

Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...
Total Wall
Onze passie is het mooi en duurzaam herstellen van gevels en panden ...
Airofill® supreme insulation
Airofill® supreme insulation is de bewezen oplossing voor woningcorporaties die streven naar een duurzamere toekomst ...