Btw en overdrachtsbelasting bij alternatieve woonvormen en samenwerken bij herontwikkeling

Btw en overdrachtsbelasting bij alternatieve woonvormen en samenwerken bij herontwikkeling

Gepubliceerd op:

Bij ieder vastgoedproject speelt de btw en/of overdrachtsbelasting in meer of mindere mate een rol. Is er btw óf juist overdrachtsbelasting verschuldigd, of beide? Waar liggen de risico’s voor woningcorporaties en zijn er optimalisatiemogelijkheden?

Alternatieve woonvormen zoals tiny houses en de samenwerking met de gemeente bij de herontwikkeling van een locatie zijn twee voorbeelden die in de praktijk tot complexe fiscale vraagstukken kunnen leiden. In dit artikel wordt een aantal aandachtspunten geschetst voor de btw en overdrachtsbelasting. De rode draad: een tijdige beoordeling is essentieel om (onnodige) risico’s te voorkomen en optimalisatiemogelijkheden te kunnen benutten. 

Tiny houses
Eén van de uitdagingen op dit moment is de huisvesting van de groeiende groep alleenwonenden. Als betaalbare woonvorm wordt voor deze groep steeds vaker gekozen voor tiny houses. Voor de btw kan de verhuur van tiny houses echter andere gevolgen hebben dan de verhuur van reguliere woningen. Reguliere woningen kwalificeren als onroerende zaken. De verhuur van onroerend zaken is vrijgesteld van btw. Bij tiny houses ligt dit genuanceerder. Tiny houses kwalificeren voor de btw in voorkomende gevallen als roerende zaken. De verhuur van roerende zaken is belast met btw. De btw op de bouwkosten en (eventueel) de aankoop van de grond kan dan in aftrek worden gebracht. Afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten en de maandelijkse huurprijs, kan dit tot een financieel voor- of nadeel leiden. Door de feiten vooraf te beoordelen en een financiële analyse uit te voeren, kan geanticipeerd worden op een fiscaal optimale inregeling en belangrijker nog: kunnen verrassingen achteraf worden voorkomen.

Samenwerken bij herontwikkeling
Bij de herontwikkeling van een locatie wordt veelal samengewerkt met de gemeente. In het kader van de herontwikkeling komt het in de praktijk regelmatig voor dat partijen spreekwoordelijk met gesloten beurzen gronden met elkaar ruilen. Het ruilen van grond met gesloten beurzen betekent echter niet dat er geen btw- en overdrachtsbelasting verschuldigd is. Immers, ook bij ruil vinden er prestaties in het economische verkeer plaats. Bovendien, wanneer grond die wordt geruild qua financiële waarde ongelijk is, kan dit tot een hoge heffing van btw en/of overdrachtsbelasting leiden.

Tevens zijn de staat waarin de grond wordt geruild (bebouwd of onbebouwd) en de afspraken die partijen maken over de sloop van de huidige bebouwing van belang voor de vraag of sprake is van btw en/óf overdrachtsbelasting. Doordat woningcorporaties de btw in de regel niet in aftrek kunnen brengen, is het verkrijgen van grond in de btw-sfeer vaak nadeliger dan in de overdrachtsbelastingsfeer (21% niet-aftrekbare btw ten opzichte van 2% of 6% overdrachtsbelasting). Het kan dan gunstig zijn om de grond eerst te ruilen/leveren en de bebouwing die aanwezig is op de grond pas daarna te slopen. Door de herontwikkelingsplannen vooraf te beoordelen kan hier tijdig op worden geanticipeerd.

Meer informatie
Uiteraard zijn er nog meer vormen van vastgoedontwikkeling die voor de btw- en overdrachtsbelasting tot ingewikkelde vraagstukken kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van kantoorruimte naar woonruimte. Daarnaast spelen ook andere heffingen, zoals de vennootschapsbelasting en de verhuurderheffing, een rol bij vastgoedontwikkeling. Wilt u meer informatie over de fiscale gevolgen bij vastgoedprojecten? Neem contact op met één van onze adviseurs.


Een greep uit ons leveranciersregister

Intergas Verwarming B.V.
Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels ...
Verweij Houttechniek
Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen, deuren ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...