Actuele regelgeving woningcorporaties

Actuele regelgeving woningcorporaties

Gepubliceerd op:

De cursus geeft een compleet overzicht van de juridische aspecten rond woningcorporaties. De basis, zoals het systeem van de (herziene) Woningwet en de laatste wetswijzigingen. De cursus zoomt in op de consequenties van de Herzieningswet en de raakvlakken met aanbesteding, staatssteun en contractenrecht. Op actuele discussies en ontwikkelingen binnen het volkshuisvestingsrecht, zoals de vraag of gemeenten de taak van woningcorporaties mogen invullen of overnemen. De eerste uitspraken van de Adviescommissie geschillenbeslechting prestatieafspraken Woningwet worden behandeld. Veel tips & trucs. Er is gelegenheid voor specifieke vragen. U krijgt een stevige basis om de juridische wereld van en met woningcorporaties te begrijpen en tegemoet te treden.


Op 6 april in Utrecht.
Kijk hier voor meer informatie.

De nieuwe gemeentelijke woonagenda
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste achtergronden die voor gemeenten van belang zijn bij het ontwikkelen van een integrale agenda gericht op wonen, welzijn en zorg. Besproken wordt hoe een concrete agenda is te ontwikkelen. De betekenis van een goede agenda  is drieledig:
  • Een goede agenda gaat in op de rol en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Een agenda geeft richting aan aanbieders van wonen, welzijn en zorg als het gaat om het ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten die voor burgers relevant zijn.
  • Een agenda is ook van belang voor de ontwikkeling van het woon- en leefmilieu: van fysieke inrichting van buurten tot bereikbaarheid van voorzieningen (de agenda als basis voor een op te stellen omgevingsvisie).
Vanuit een analyse van de werkelijkheid worden de elementen van nieuwe woonagenda  benoemd en leren deelnemers hoe ze hier concreet mee aan de slag kunnen. Samen met u benoemen we de bouwstenen. Dan gaat het om het wat. Ook het hoe komt aan de orde. Hoe kun je vanuit onderliggende processen, structuren en systemen een fundament leggen. Twee relevante invalshoeken staan daarbij voorop: de agenda  die de communicatie met uw burgers invult en dezelfde  agenda die sturing geeft aan uw regierol in de markt.

Op 13 april in Utrecht.
Kijk hier voor informatie.

Een greep uit ons leveranciersregister

Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...