10 tot 30% woningvraag Nederland te realiseren in de bestaande stad

10 tot 30% woningvraag Nederland te realiseren in de bestaande stad

Gepubliceerd op:

Tot één derde van de woningvraag van Nederland kan worden gerealiseerd door bestaande, bebouwde gebieden te transformeren. Met een subsidie van 3,6 miljard euro en 35% dichtere bebouwing, kan tot 30% van de woningvraag in Nederland worden geïmplementeerd. Gebeurt dit niet, dan kan slechts 10% van de woningvraag worden ingevuld met het transformeren van binnenstedelijke gebieden. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek uitgevoerd door Brink Management/ Advies.

Brink Management/ Advies presenteerde de uitkomsten van het onderzoek voorafgaand aan de debatbijeenkomst ‘Transformatiepotentie bestaande stad’ op 8 maart. Het onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in 2016 onderzocht hoe groot de theoretische transformatiepotentie van bestaande gebieden in Nederland is.

Huidige transformatiepotentie
Uit dit vervolgonderzoek blijkt nu dat de werkelijke transformatiepotentie van bestaande gebieden 90.000 woningen is. Hierbij is rekening gehouden met factoren als de kwalitatieve woningvraag, de financiële haalbaarheid en de tijd, complexiteit en organiserend vermogen die gepaard gaan met een gebiedsontwikkeling. Uitsluitend door het nemen van extra maatregelen, kan de reële transformatiepotentie worden opgerekt van 90.000 woningen (10% van de woningvraag) naar maximaal 314.000 woningen (30% van de woningvraag).

Twee maatregelen
De maximale transformatiepotentie kan worden gerealiseerd door een tweetal maatregelen te nemen: het toekennen van subsidie aan plannen met een tekort en het dichter op elkaar bouwen van woningen. Het subsidiëren van plannen met een tekort heeft de meeste invloed op het verhogen van de reële transformatiepotentie. Bij een gemiddelde bijdrage van 25.000 euro per woning neemt de potentie toe met 143.000 woningen. Het totaalbedrag aan benodigde subsidiebudget komt daarmee uit op 3,6 miljard euro (grofweg 300 miljoen euro per jaar tot 2030). Daarnaast kan men in totaal 80.000 meer woningen realiseren als er gemiddeld 35% dichter wordt gebouwd en levert het versnellen van het ontwikkelproces met 5 jaar een extra 1.000 woningen op tot 2030.

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties
De resultaten van het onderzoek van Brink Management/ Advies vormden de input voor het debat over de transformatiepotentie van de bestaande stad. Tijdens de bijeenkomst overhandigde de onderzoekers het ‘Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties’ aan vier Kamerleden van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. In het Manifest is vastgelegd dat steden, marktpartijen en natuurorganisaties de handen ineenslaan voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden. Zij gaan een langjarige samenwerking aan om de woningbouw in de steden te versnellen en op te schalen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Polygon
Polygon is dé specialist in het schadeherstel en klimaatoplossingen ...
Kingspan Light + Air
Experts op het gebied van brandveiligheid, daglichtconstructies, klimaattechniek, zonwering & louvre ...
Geberit B.V.
De wereldwijd opererende Geberit Group is de Europese marktleider voor sanitaire producten ...