Ons Doel krijgt groen licht voor nieuwbouw en duurzame renovatie

Ons Doel krijgt groen licht voor nieuwbouw en duurzame renovatie

Gepubliceerd op:

Woningstichting Ons Doel en de gemeente Leiden zijn overeengekomen dat er de komende jaren extra sociale huurwoningen gebouwd mogen worden, onder meer voor bijzondere doelgroepen en vluchtelingen. Bovendien komen er middelen vrij om de energieprestaties van bestaande woningen op te schalen naar een energielabel A.

Deze investeringen mag Ons Doel doen vanuit het Herstructureringsfonds, dat eigenlijk bestemd was voor andere projecten. Door nieuwe inzichten, zijn de oorspronkelijke plannen van de baan. De gemeente Leiden heeft nu toestemming gegeven om de gelden aan andere doelen te besteden. Zo kreeg Ons Doel groen licht om maximaal 150 nieuwe woningen te bouwen en nog eens 70 woningen duurzaam te renoveren. De nieuwe woningen zijn bestemd voor sociale huur en voor tijdelijke bewoning door bijzondere doelgroepen en vluchtelingen. De duurzame renovatie moet leiden tot een behoorlijke toename van het aantal woningen met een energielabel A.

Onderhandelaarsakkoord
Het herstructureringsfonds is gevormd met het geld dat Ons Doel heeft betaald voor de afkoop van erfpachtverplichtingen. Aanvankelijk was het de bedoeling om vanuit dit fonds parkeerplaatsen te bouwen en bouwterreinen bouwrijp te maken. Na overleg met de woningstichting heeft de gemeente de besteding van het fonds verruimd. Dit is vastgelegd in een onlangs ondertekend Onderhandelaarsakkoord.

Een greep uit ons leveranciersregister

DOM Nederland
DOM Nederland is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit sluittechniek en toegangscontrole ...
Thercon
Heating. Cooling. Caring ...
IMI Hydronic Engineering
IMI Hydronic Engineering is specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...