Lasten lijken door precariobelasting soms lager dan ze zijn

Lasten lijken door precariobelasting soms lager dan ze zijn

Gepubliceerd op:

De gemeentelijke woonlasten dalen dit jaar in de grote gemeenten. Huurders betalen gemiddeld 1 procent minder. Voor woningeigenaren dalen de lasten 0,2 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 38 grote gemeenten, waar 40 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Nijmegen het goedkoopst
Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. In 2017 zijn huurders gemiddeld 3 euro minder (1 procent) kwijt aan deze lasten. Nijmegen (58 euro) is het goedkoopste op dit gebied, huurders in Zaanstad (562 euro) zijn op dit gebied het duurste uit van alle steden. De lasten stijgen voor huurders het sterkst in Lelystad (6,5 procent, ofwel 27 euro) en dalen het sterkst in Nijmegen (38,4 procent, 36 euro).

Precariobelasting
In sommige gevallen betalen huishoudens ongemerkt ook precariobelasting op ondergrondse leidingen via het drinkwaterbedrijf en de beheerder van het energienetwerk. In 2017 heffen 13 grote gemeenten zo’n precariobelasting, waardoor de OZB lager kan blijven. Omdat nutsbedrijven precario als kosten doorrekenen aan huishoudens, zijn feitelijke woonlasten dus hoger dan de som van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

In tien jaar afschaffen
Gemeenten met precario lijken goedkoper dan zij in werkelijkheid zijn, omdat netbeheerders de aanslag moeten doorberekenen aan alle klanten; dus ook de huishoudens in gemeenten zonder precario. Hierdoor is niet helder hoe hoog de feitelijke woonlasten in gemeenten met precario zijn. De rijksoverheid is bezig precario op leidingen af te schaffen, maar neemt daar tien jaar de tijd voor.

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
KiesZon
Van dak naar duurzame energiecentrale ...
IVVD Opleidingscentrum / Studio
IVVD is een onafhankelijk kennisplatform én innovatieve opleidingspartner voor organisaties en medewerkers ...