Eindafrekening bijzondere projectsteun 2008 afgerond

Gepubliceerd op:

De behandeling bij het Fonds van de eindafrekeningen Bijzondere projectsteun 2008 is afgerond. Globaal twee derde van de eindafrekeningen is definitief omdat alle projecten zijn afgerond. Bij een derde is er een tussenstand gegeven omdat projecten nog langer doorlopen. Deze eindafrekeningen zullen definitief afgerond worden op het moment dat alle projecten klaar zijn.

Corporaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervangende activiteiten op te voeren als geplande projecten/activiteiten zijn vervallen. Deze vervangende projecten zijn geaccepteerd als deze voldoen aan de subsidievoorwaarden. In een paar gevallen is geconstateerd dat projecten niet binnen de regels van de EC-beschikking van 15 december 2009 vallen zodat deze achteraf niet bij de subsidiebevestiging worden betrokken.

Drie  subsidiebesluiten zijn gewijzigd. Terugvordering van een deel van het bedrag is noodzakelijk omdat een groot deel van de voorgenomen activiteiten niet was uitgevoerd en dus achteraf niet voor subsidie in aanmerking komt.

Er zijn acht subsidiebesluiten vastgesteld waarbij er ook sprake was van vervallen projecten maar waarbij niet teruggevorderd is. Hiervoor is gekozen omdat  de  corporaties in die wijken ten opzichte van de  toegekende subsidie een aanzienlijke additionele inzet hebben gepleegd, geheel in overeenstemming met het doel van de regeling. Het bestuur van het Fonds is van mening dat het in de genoemde gevallen terugvorderen van subsidie  bestuurlijk niet gewenst is. Het gaat daarbij op dit moment om zes subsidiebesluiten in Rotterdam, één in Maastricht  en één in Arnhem.

Bron: CFV

Een greep uit ons leveranciersregister

Hagemans Vastgoedonderhoud
Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...
NVT Onderhoudsgroep
NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...
Dutch Solar Systems
Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...