Subsidies en fiscaliteiten zonnepanelen 2016

Subsidies en fiscaliteiten zonnepanelen 2016

Gepubliceerd op:

Delegaties van 195 landen zijn op 12 december 2015 op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen. Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan. (bron: nu.nl)

Met het akkoord ligt er een klimaatverdrag dat voor vrijwel alle landen ter wereld bindend is. Belangrijk is dat ook grootmachten de Verenigde Staten, India en China het akkoord tekenden, wat eerder niet het geval was.

Rutte
Premier Rutte noemde het bereiken van het klimaatakkoord zaterdag eveneens "historisch" en "goed nieuws voor Nederland, voor Europa en voor de wereld".
De rijksoverheid heeft dit akkoord omgezet in een verplichting dat in 2020, 14% van alle energie duurzaam moet zijn. Voor het realiseren van deze verplichting heeft de rijksoverheid in 2016 subsidies beschikbaar gesteld. Waar in 2015 bijna vier miljard aan subsidies beschikbaar was is het bedrag nu verdubbeld naar acht miljard.

Daarnaast is een aantal subsidies verbeterd en wordt de investering eerder terugverdiend.
De SDE+ subsidie tot 15 cent per kWh en de subsidie op de postcoderoos is verhoogd van 7,5 cent naar 9 cent.
En zeker niet onbelangrijk deze subsidies zijn als ze worden toegekend 15 jaar gegarandeerd.

Het loont om een businesscase op te zetten om te zien wat het voor de corporatie en haar huurders betekent.

Van Schöll Advies heeft hiervoor modellen ontwikkeld die door de accountant van onze klanten gecontroleerd zijn en goed bevonden.

Businesscases zonne-energie
Woning en Energie Corporaties kampen met de vraag “Hoe krijg ik voldoende deelname van bewoners van grondgebonden woningen in pv-projecten, waarbij de bewoner mee investeert? “

Van Schöll Advies heeft voor diverse corporaties en vanuit onze participatie in Stichting Energieke Regio voor het bedrijfsleven, businesscases gemaakt waarbij de projecten voor het opwekken van zonne-energie (PV-projecten) succesvol gerealiseerd zijn. De eerste  pv-projecten zijn nu ruim een jaar operationeel en tonen aan dat onze  businesscase de toets van de praktijk kunnen doorstaan.

Vanuit onze kennis, ervaring en succesvolle projecten heeft Van Schöll Advies van een aantal corporaties de opdracht gekregen om scenario´s te ontwikkelen waarbij projecten met pv-installaties op grondgebonden woningen succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de bewoner de investering betaalt. Wellicht is dit ook voor uw corporatie interessant?

Contact
Als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn binnen uw organisatie, dan komen wij graag langs voor een vrijblijvend gesprek.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze collega Jan Haagendoorn via nummer 0416-280880.

Van Schöll Advies
Postbus 33
5160 AA Sprang-Capelle

T 0416 280 880
E info@vanscholladvies.nl
I  www.vanscholladvies.nl


https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/interim-management/van-schll-advies

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
Breijer Bouwkundige brandveiligheid
Breijer Bouwkundige Brandveiligheid voorziet jouw pand(en) van brandwerende voorzieningen ...