Haarlemmermeer wil druk op sociale woningmarkt verminderen

Haarlemmermeer wil druk op sociale woningmarkt verminderen

Gepubliceerd op:

De druk op de sociale woningmarkt in Haarlemmermeer moet verminderen. De gemeente, Ymere en de Vereniging van Huurders Haarlemmermeer (VHH) hebben dat met elkaar afgesproken. In de gemeente Haarlemmermeer is de beschikbaarheid van sociale huurwoningen een groot probleem. Woningzoekenden hebben te maken met lange wachttijden.

Sinds de invoering van de Woningwet in juli 2015 is het voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties verplicht om elk jaar prestatieafspraken te maken. De gemeente, VHH en Ymere hebben daarom als gezamenlijke ambitie om zorg te dragen voor voldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen. De gemaakte prestatieafspraken en de raamovereenkomst leveren hier een bijdrage aan.

Er worden meerdere initiatieven ontplooid om doorstroming te bevorderen. Zo doet de gemeente onderzoek naar de mogelijkheid van tijdelijke verhuur. Huurders worden geïnformeerd over nieuwbouwprojecten in Haarlemmermeer en de regeling 'Van Groot naar Beter' wordt gepromoot. Verder is afgesproken dat Ymere in 2016 en de daaropvolgende jaren veel minder bezit gaat verkopen. Vooral in de kleine kernen van de gemeente Haarlemmermeer waar een groot tekort is aan sociale huurwoningen. Ook worden minder sociale huurwoningen geliberaliseerd. Tevens wil Ymere in de komende vijf jaar vierhonderd nieuwbouwwoningen realiseren. Dit alles om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten.

Behalve afspraken over het vergroten van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen hebben de gemeente, VHH en Ymere ook afspraken gemaakt op het gebied van onderhoud, passend toewijzen en de verduurzaming van woningen. Het laatste hoofdstuk is gericht op de samenleving. Hier staan afspraken om de leefbaarheid en veiligheid in Haarlemmermeer te vergroten. Ook staan hier afspraken over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De prestatieafspraken worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad en bij Ymere aan de Raad van Commissarissen.

Een greep uit ons leveranciersregister

REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
Nijver
Slim investeren in uw woningbezit op basis van echte cijfers ...
Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...