Honoraria commissarissen woningcorporaties voldoen aan norm

Honoraria commissarissen woningcorporaties voldoen aan norm

Gepubliceerd op:

Het overgrote deel van de honoraria en zittingstermijnen van commissarissen van woningcorporaties voldoet aan de normen. Daarnaast blijken veel commissarissen die al lang de functie bekleedden in 2014 te zijn afgetreden. Dit blijkt uit een analyse van de cijfers van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Voor de bezoldiging van de toezichthouders bij corporaties gelden maxima die in de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn gekoppeld aan de maxima voor bestuurders. Hiervoor introduceerde minister Blok eind 2013 een staffelregeling, waarbij de maxima hoger worden naarmate een corporatie groter is en in een grotere gemeente werkt. Voor de zittingstermijn is in de Governancecode Woningcorporaties een maximum opgenomen van acht jaar.

VTW stelt dat 1,6% van de commissarissen in 2013 te veel verdiende, tegen 1,8% en 2,9% in respectievelijk 2012 en 2011. De gemiddelde honorering daalde ten opzichte van 2012 van 7.204 euro naar 7.002 euro. Volgens de VTW is ook de zittingsduur van commissarissen gedaald van 4,8 jaar in 2012 naar 4,5 jaar in 2013. 44 commissarissen hadden een (veel) langere zittingstermijn dan acht jaar, met als grootste uitschieter 31,5 jaar.

Een greep uit ons leveranciersregister

Caleffi International N.V.
Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...
Daikin Nederland
Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...
Veelzijdig galerijvloeren en balkonvloeren voor wbv en vve
Veelzijdig is gespecialiseerd in de aanleg en ophoging van galerijvloeren en balkonvloeren ...