Definities onderhoud en beheer duidelijker vanaf verslagjaar 2020

Definities onderhoud en beheer duidelijker vanaf verslagjaar 2020

Gepubliceerd op:

De definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn verduidelijkt. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst- en verliesrekening in de jaarrekening: 

‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’. Woningcorporaties moeten de nieuwe definities voor onderhoud en beheer gebruiken voor de begroting en verantwoording vanaf het verslagjaar 2020. Dat kan voor corporaties administratief nogal wat consequenties hebben.

De nieuwe definities zijn geformuleerd door BZK, Aw en WSW ter verduidelijking van de beleidswaardebepaling, marktwaardebepaling en jaarrekening. Aedes en 70 corporaties hebben eerder gereageerd op voorstellen voor de definities. BZK neemt na de zomer de aangescherpte definities op in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Het ministerie van BZK, de AW en het WSW hebben gekozen voor snelle invoering, ondanks dat Aedes bezwaar heeft gemaakt tegen te snelle invoering.

De nieuwe set van definities zal van toepassing zijn op de begroting en verantwoording over verslagjaar 2020 en verder. In 2020 mag er nog een correctie achteraf plaatsvinden, daar waar de nieuwe definities nog niet in alle systemen zijn geïmplementeerd per 1 januari 2020. Corporaties die achteraf een correctie gaan maken over de jaarrekening 2020, worden geacht met hun prognose over 2020 al een impact-analyse mee te sturen.

Mogelijk hebben nog niet alle corporaties hun systemen op 1 januari 2020 aangepast aan de nieuwe definities. Dan zijn achteraf correcties nodig over het verslagjaar 2020. Dat betekent extra werk: wellicht dubbele administraties en rapportages. Het geeft ook onzekerheden, bijvoorbeeld of grote correcties tot problemen met accountants leiden. En nog vervelender: financiële onzekerheid. Activiteiten die begroot zijn in de biedingen richting gemeenten zijn gebaseerd op oude definities.

Aedes probeert de complicaties waar mogelijk te beperken en werkt samen met BZK om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook dringt Aedes er bij accountants op aan dat 2020 daadwerkelijk als een overgangsjaar wordt gezien.

Bron: Rijksoverheid.nl & Aedes

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Solesta® 2.0
Verduurzaam uw woning met een zonneboiler en zet gratis zonnewarmte om in warm kraanwater ...