Zonnestroom - Verschillende mogelijkheden voor woningcorporaties

Zonnestroom - Verschillende mogelijkheden voor woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Er is veel onduidelijk over de mogelijkheden van zonnestroom voor woningcorporaties. Salderen, zakelijke aansluiting, postcoderoos, etc. Allerlei termen die vragen opwekken en die onduidelijkheid creëren. In dit artikel worden de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet en wordt geprobeerd duidelijkheid te geven in de verschillende mogelijkheden.

Grondgebonden woning
De meest eenvoudige toepassing van energieopwekking door middel van de zon is om zonnepanelen te plaatsen op het dak van een woning. Het voordeel hiervan is, dat alles 1-op-1 is. De panelen wekken stoom op voor een specifiek huis en de bewoners kunnen hier direct van profiteren.

Het voordeel is evident; de huurder kan de opgewekte stroom met de rekening verrekenen. Dit noemen we ‘salderen’. Op een oude energiemeter is dit goed te zien. Als er meer zonnestroom wordt opgewekt dan op dat moment wordt verbruikt, dan loopt de meter achteruit. Uiteindelijk hoeven we alleen nog maar de stroom te betalen die we van het energiebedrijf nog extra afgenomen hebben, aanvullend op wat we zelf geproduceerd hebben. We betalen alleen het saldo nog. Hebben we bijvoorbeeld 3500 kWh verbruikt in een jaar en hebben we 2500 kWh zelf door middel van zonnepanelen opgewekt, dan hoeven we alleen nog maar het verschil, het saldo, van 1000 kWh aan het energiebedrijf te betalen. Gemiddeld is hiermee een rendement van 22 cent (incl btw) per kWh te behalen.

Er kleven echter verschillende nadelen aan deze oplossing. Zo moet het dak de juiste hellingshoek en de juiste richting hebben om optimaal rendement uit de oplossing te kunnen halen. Daken die bijvoorbeeld richting het noorden georiënteerd zijn, zijn niet geschikt voor deze oplossing. Verder is de installatie relatief duur, omdat de panelen per woning aangelegd moeten worden en er per woning een omvormer geplaatst moet worden. Ook de vraag wat te doen indien er een andere huurder in de woning komt, zal beantwoord moeten worden.

Gestapelde bouw en kantoren
Oplossingen voor gestapelde bouw of voor grote complexen zoals kantoren zijn er in twee varianten; klein zakelijke aansluiting en groot zakelijke aansluiting. Het verschil is zeer relevant.

Kleinzakelijke aansluitingen zijn aansluitingen tot 3x80 Ampère. Via zo’n aansluiting kunt u circa 50.000 kWh per jaar verbruiken. Het voordeel is, dat u onbeperkt mag salderen over kleinzakelijke aansluitingen en dus op deze manier een rendement van ca. 22 cent tot 10.000 kWh haalt en zo’n 13 cent voor het verbruik van 10.000 – 50.000 kWh. Voldoende voor een sluitende business case.Bij grootzakelijke aansluitingen gaat het om aansluitingen van meer dan 3x80A. Hier mag niet gesaldeerd worden, dus in eerste instantie geen sluitende business case. Daarentegen heeft de overheid voor grootzakelijke aansluitingen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) in het leven geroepen. Door middel van deze SDE regeling is het mogelijk aanvullende subsidie te krijgen voor de energieopwekking met zonnepanelen bij een grootzakelijke aansluiting. De SDE subsidie heeft een looptijd van 15 jaar.

Postcoderoos
Sinds kort is het mogelijk om centraal grootschalig zonne-energie op te wekken en dit ten voordeel te laten zijn van individuele huurders. Het werk bijvoorbeeld zo. Door middel van een zonnepark op bijvoorbeeld het dak van een appartementencomplex wordt energie opgewekt, voldoende voor bijvoorbeeld 250 woningen.

De centraal opgewekte energie wordt tegen het gewone levertarief van circa 7 cent geleverd aan het net. De 250 bewoners voor wie de stroom is opgewekt, krijgen tot 9  cent per kWh korting op de energiebelasting (incl btw). Bij elkaar dus een rendement van circa 16 cent per kWh. Ruim voldoende voor een gezonde business case.De enige voorwaarde is, dat het zonnepark en de 250 huishoudens zich in hetzelfde vier-cijferige postcodegebied bevinden of in het aansluitende postcodegebied. Op deze manier ontstaat er dus een zogenaamde ‘postcoderoos’.

Mogelijkheden voor woningcorporaties
De verschillende mogelijkheden van zonnestroom bieden voor woningcorporaties mogelijkheden om de woonlasten van hun huurders te verlagen. Of een corporatie hiermee iets moet doen is natuurlijk aan de corporate zelf. Al deze ontwikkelingen zijn wel erg interessant om nader te verkennen. Het is daarbij van belang om goed te kijken hoe de business case opgebouwd wordt en om de voor- en nadelen voor een specifieke corporatie goed op een rijtje te zetten. Van Schöll Advies kan u hier mee helpen.

Voor meer informatie, neem contact op met Van Schöll Advies:
telefoon: 0416 280 880 
e-mail: info@vanscholladvies.nlEen greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...
REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...