Haagse krachtwijken krabbelen overeind

Haagse krachtwijken krabbelen overeind

Gepubliceerd op:

Het gaat langzaam iets beter in de Haagse krachtwijken. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage Wijkaanpak. De wijken worden schoner en veiliger. Bewoners stellen zich steeds actiever op. Ze zijn betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt en komen zelf ook meer met goede ideeën.

Inwoners van Den Haag Zuid-West vinden de buurt veiliger en schoner geworden. Het gaat dan ook goed met het ophalen van huisvuil dat steeds beter wordt aangeboden. En er is geïnvesteerd in het opknappen van de openbare ruimte. In het overgrote deel van de Schilderswijk zijn ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) geplaatst. Al 60 bewoners uit de Schilderswijk hebben zich aangemeld als vrijwilliger om zo'n ORAC te adopteren. Zij nemen daarmee een deel van de verantwoordelijkheid op zich om de ORAC en de ruimte daar omheen schoon te houden.

In samenwerking met de politie en de betrokken woningbouwcorporaties is geïnvesteerd in het veiliger maken van woningen in vier inbraakgevoelige gebieden (Transvaal, Moerwijk, Schilderswijk en De Oorden). Zo zijn er bijzetsloten, secustrips en barrierestangen geplaatst om inbrekers buiten te houden. De Haagse Pandbrigade was actief in het terugdringen van woonoverlast.

Verschillende onderzoeken naar wijkaanpak wijzen op de belangrijke rol van herstructurering op de verbetering van de leefbaarheid en balans in de bevolkingssamenstelling. In de Haagse wijken waar dit mogelijk was, heeft dit ook resultaat gehad. Daarom was de oprichting van de Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) Den Haag Zuidwest belangrijk. Hiermee gaat de renovatie en nieuwbouw van ongeveer 1.100 woningen in Den Haag Zuidwest van start. Om het woonaanbod toch diverser te maken is gezocht naar andere methoden, zoals het aanbieden van kluswoningen en kleinschalig opdrachtgeverschap.

Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
DLR Adviesgroep BV
DLR Adviesgroep is uw adviseur in liften, roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties én deuren ...
Nationaal Warmtefonds
Solide partner voor overheden en woningcorporaties ...