Kabinet stemt in met hervormingen huurmarkt

Kabinet stemt in met hervormingen huurmarkt

Gepubliceerd op:

Het kabinet heeft ingestemd met de uitwerking van de hervormingen op de huurmarkt. Dit moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Corporaties moeten zich richten op het huisvesten van lagere inkomens.

Het toezicht op de corporatiesector wordt versterkt en corporaties en gemeenten maken bindende prestatieafspraken over wat er lokaal nodig en mogelijk is. Ook moeten corporaties nadrukkelijker gaan toetsen of een aangeboden woning ook betaalbaar is voor de gegadigde. De taakafbakening van corporaties moet voorkomen dat verliezen door projectontwikkeling ten koste gaan van de kerntaak: het huisvesten van lagere inkomens.

De inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt binnen de EU-voorwaarden tijdelijk (5 jaar) verruimd. In aanvulling op de bestaande mogelijkheid om 10% van de woningvoorraad aan inkomens boven de 34.000 euro toe te wijzen, komt er nog eens 10% extra ruimte voor de categorie tussen 34.000 en 38.000 euro. Daarmee voert het kabinet de motie-Monasch uit.

Het kabinet wil verder dat er meer mogelijkheden komen voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten. Verhuurders zullen daardoor eerder woonruimte aanbieden omdat ze de zekerheid hebben dat een contract eindigt. Het doel is om bijzondere groepen op de woningmarkt sneller toegang te laten krijgen tot een betaalbare woning. Zo komen er tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar en startercontracten van maximaal vijf jaar voor jongeren tot 30 jaar

Het Woningwaarderingsstelsel (`puntenstelsel') wordt meer marktconform waardoor de locatie van een sociale huurwoning beter tot uitdrukking komt in de maximaal toegestane huurprijs. De WOZ-waarde gaat in de berekening voor ongeveer een kwart meetellen. Streven is het nieuwe stelsel medio 2015 in te laten gaan. Daarmee vervallen ook de zogeheten `Donnerpunten' waarmee nu nog in een aantal schaarstegebieden de lokale marktsituatie beperkt kan worden meegewogen.

Een greep uit ons leveranciersregister

WEBO
WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...
GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid ...
SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!