Isoleren met oog voor het milieu

Isoleren met oog voor het milieu

Gepubliceerd op:

Als je alle uitingen moet geloven, zijn tegenwoordig bijna alle producten circulair en duurzaam. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? En hoe kun je de milieuprestatie van producten vergelijken? Isolatiespecialist IsoBouw geeft een uitleg.

LCA’s
De levenscyclusanalyse is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levensfase. Dit omvat o.a. de milieubelasting van de grondstoffen, de productie, het transport, het gebruik, maar ook de afvalverwerking.

IsoBouw heeft voor meer dan 30 producten een LCA laten opstellen door het onafhankelijk onderzoeksbureau NIBE. Vervolgens zijn deze getoetst door SGS-Intron. De uitkomst van een LCA is een Environmental Product Declaration (EPD), oftewel een milieu-product-verklaring. Deze verklaring geeft de milieu-impact van een product weer en kan als basis dienen om de prestaties van verschillende producten te vergelijken. In de EPD wordt naast de CO2-belasting ook naar andere effecten gekeken, zoals de ozonaantasting, de verzuring, uitputting etc. De hoeveelheid data in de EPD maakt een vergelijking wel lastig. Uitkomst biedt de MKI.     

MKI
Een toonaangevende bron om milieuprestaties te vergelijken is de Nationale Milieu Database (NMD). In deze database zijn de productdata opgenomen met de betreffende milieu-informatie die is gebaseerd op de levenscyclusanalyse. Op basis van deze milieudata wordt de MKI bepaald. MKI staat voor Milieu Kosten Index en wordt ook wel schaduwprijs genoemd. De index geeft de milieubelasting weer uitgedrukt in Euro’s per m2, per jaar. Hoe lager de MKI, hoe lager de milieu-impact en hoe beter de milieuprestatie. De MKI wordt in milieucalculatieprogramma’s gebruikt voor de berekening van de wettelijk verplichte Milieu Prestatie Gebouw (MPG).

IsoBouw heeft haar assortiment opgenomen in de NMD en scoort in vergelijking tot andere isolatiematerialen veelal de beste MKI-score.

65% aantoonbare recycling (End of life)
Een criterium voor een goede schaduwprijs is o.a. ook de mate aan recyclebaarheid van producten na het einde van de levensduur, zoals bijvoorbeeld bij sloop. Hiervoor hanteert de NMD forfaitaire waardes, tenzij via een onafhankelijke partij aangetoond kan worden dat de prestatie beter is dan door de NMD aangegeven. De forfaitaire waarde voor EPS was tot nu 5%.

In de overtuiging dat deze forfaitaire waarde veel te laag was, heeft IsoBouw in samenwerking met haar branchevereniging Stybenex de recycling van EPS laten toetsen. Dit heeft in februari van dit jaar geleid tot een gigantische doorbraak. Voor EPS toegepast in de bouw heeft IsoBouw samen met Stybenex aantoonbaar gemaakt dat EPS producten die nu geleverd worden na het einde van de levensduur, voor minimaal 65%  gerecycled worden. Hiermee wordt de forfaitaire waarde verhoogd van 5% naar 65%. Deze aanpassing zal leiden tot een verdere verlaging van de MKI’s en daarmee een nog grotere voorsprong van de IsoBouw-producten op  andere isolatiematerialen.

Klik hier voor meer info


Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Daktechniek
Het spreekt voor zich dat een dak uw vastgoed en diens gebruikers bescherming biedt ...
Zelfstroom
Bij Zelfstroom geven we al sinds 2014 energie om de energietransitie te versnellen ...
BSH Huishoudapparaten
BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...