Aedes roept Tweede Kamer op meer regie te nemen bij beschikbaar stellen bouwgrond

Aedes roept Tweede Kamer op meer regie te nemen bij beschikbaar stellen bouwgrond

Gepubliceerd op:

Aedes-voorzitter Marnix Norder roept de Tweede Kamer op om meer regie te nemen bij het beschikbaar stellen van bouwgrond voor de bouw van sociale huurwoningen en middenhuur. Norder geeft aan zich zorgen te maken over de beperkte plancapaciteit in sommige regio’s waar de vraag groot is, zoals Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

De voorzitter van Aedes geeft daarom aan dat de landelijke overheid meer regie moet pakken om gemeenten te stimuleren (meer) bouwgrond beschikbaar te stellen. Dit is nodig, want in de Staat van de Volkshuisvesting 2017 komt naar voren dat woningcorporaties de aankomende jaren meer woningen gaan bouwen.

Wegnemen belemmeringen
Voor volgend jaar staan er 32.000 nieuwe woning op de planning. Of al deze woningen er daadwerkelijk komen, hangt af van de beschikbare bouwgrond en de vraag of bestaande belemmeringen- zoals de verhuurdersheffing- verdwijnen. Voor de verduurzaming van het woningenaanbod krijgen corporaties al een korting van 150 miljoen op de verhuurderskorting. Aedes vraagt de Kamer echter om meer geld vrij te maken, zodat er een bedrag vrijkomt dat echt kan bijdragen aan de grote verduurzamingsopgave.

Verduurzaming
In het rapport ‘De Staat van de Volkshuisvesting 2017’ staat verder dat corporaties meer zullen investeren in duurzaamheid. Dit gegeven komt ook terug in de prestatieafspraken die corporaties maken met gemeenten en huurders. De corporaties trachten zo de ambities waar te maken die zij in de Woonagenda hebben vastgelegd: in 2050 CO2-neutrale woningen verhuren met gemiddeld energielabel B.

Huurtoeslag
Aedes geeft in de brief aan de Tweede Kamer aan dat woningcorporaties graag willen dat de huurtoeslag beter aansluit bij de bestedingsruimte van huishoudens. Volgens Norder kan de Tweede Kamer aan de minister vragen om in overleg met haar collega van SZW de financiële druk op deze huishoudens te verminderen. Daarnaast vraagt Aedes de tweede kamer om de mogelijkheid voor tijdelijke huurkorting te laten bestaan, zodat corporaties waar nodig maatwerk kunnen leveren en huishoudens kunnen helpen die wat extra’s nodig hebben.

Maatwerk
Daarnaast herhaalt Aedes via voorzitter Norder de oproep om corporaties de ruimte te geven om lokaal maatwerk te leveren. Op deze manier kunnen corporaties een rol spelen op de plek in de markt waar corporaties de middenhuur laat zitten. Zo blijft doorstroming mogelijk. Corporaties willen verder ook een verkenning naar tijdelijke en voorwaardelijke contractvormen, bijvoorbeeld in gebieden waar het aanbod van bepaalde woningtypen beperkt is. Zulke contracten kunnen helpen bij doorstroming.

Bron: Aedes.

Een greep uit ons leveranciersregister

GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid ...
Techem energy Services B.V.
Techem is een wereldwijde leidende energiedienstverlener binnen de vastgoedwereld ...
GOM Schoonhouden BV
Gom: jouw schoonmaakpartner bij woningcorporaties ...