Ventilatie en rookbeheersing in parkeergarages

Ventilatie en rookbeheersing in parkeergarages

Gepubliceerd op:

Veel parkeergarages in Nederland zijn toe aan renovatie. Zo ook de installaties voor dagelijkse ventilatie in parkeergarages én voor rook- warmteafvoer in geval van brand. We kunnen u helpen om deze installaties beter te laten functioneren en te laten voldoen aan de wetgeving van nu. Lees in dit artikel wat het doel is van deze installaties en hoe Kingspan Light + Air u kan helpen.

Dagelijkse ventilatie: frisse lucht in parkeergarages
Dagelijkse ventilatie in parkeergarages zorgt ervoor dat giftige gassen zoals koolstofmonoxide (CO), autogas (LPG) en benzeen worden afgevoerd via mechanische ventilatie en/of natuurlijke ventilatie.

Rookbeheersing: veilige inzet hulpverleners bij brand
Rookbeheersing door middel van rook- warmteafvoer (RWA) ondersteunt de veilige inzet van hulpverleners en brandweer. Daarnaast wordt een rookvrije zone gecreëerd na blussen van de brand om overlast te voorkomen.

Renoveren van installaties in parkeergarages
We zetten een integrale aanpak in van ontwerp en berekeningen tot realisatie en onderhoud. Daarbij houden we rekening met de beschikbare ruimte in de parkeergarage (verplichte vrije hoogte) en in de technische ruimtes (bij afvoerkanalen). We geven u een advies wat er nodig is om aan de bestaande wetgeving te voldoen. Daarnaast houden we rekening met de eventuele aanwezigheid van andere installaties zoals sprinkler of watermistinstallaties.
In een parkeergarage kunnen meerdere normen van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld EN-12101-1, EN-12101-2, EN12101-3, NPR6095-1, NEN 2443, NEN 6098 of NEN 1010. We adviseren graag hoe uw installatie geoptimaliseerd kan worden.

Inspectiecertificering
Als het ventilatiesysteem ook een onderdeel vormt van het brandveiligheidsconcept, dan moet de installatie voorzien zijn van een inspectiecertificaat geleverd door een geaccrediteerde inspectieinstelling. We kunnen u ontzorgen op dit hele traject.


Een greep uit ons leveranciersregister

REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
Aalberts hydronic flow control
Wij bieden succesvolle en innovatieve oplossingen voor o.a. woningbouw, utiliteitsbouw en duurzame energie ...
Inspectus
Specialist in asbest, houtaantasters en kruipruimtes ...