De potentie van EPS bij een duurzame energetische renovatie

De potentie van EPS bij een duurzame energetische renovatie

Gepubliceerd op:

Met het oog op de klimaatdoelstellingen van Parijs zal een groot deel van de bestaande woningvoorraad in Nederland verduurzaamd moeten worden. Er gaat een heleboel CO2 verloren, omdat woningen slecht geïsoleerd zijn en er dus energie wordt verspild. Aan de andere kant gaat renoveren ook gepaard met CO2-uitstoot. 

Een energetische renovatie moet dus bij voorkeur zo duurzaam en circulair mogelijk worden aangepakt met zo min mogelijk milieu-impact. De potentie van EPS blijkt enorm, zelfs ten opzichte van bio-based materialen.

Eind vorig jaar is er in opdracht van de overheid een rapport verschenen over de mate van circulariteit van de energetische renovatie in Nederland, zegt projectmanager R&D Hugo Smits van IsoBouw. “Als je het plat slaat, hebben we met name bij de bestaande bouw een uitdaging, aangezien een heleboel matig en slecht geïsoleerde woningen aangepakt moeten worden. De impact van renoveren op de CO2-uitstoot is aanzienlijk en overstijgt op enig moment die van nieuwbouw. Nu al is 40% van de totale milieu-impact in de bouw toe te schrijven aan renovaties. En dat wordt dus alleen maar meer. Maar waar zit de balans? Aan de ene kant wil je woningen zo snel mogelijk verduurzamen, maar tot hoever ga je? Isoleer je minimaal, standaard, voorbij de standaard of ‘Paris-Proof’? Hoe zwaarder, hoe groter de CO2-impact, maar hoe meer je aan energie bespaart.”

Levenscyclusanalyse
IsoBouw levert isolatieoplossingen om woningen tot op passief-huis-niveau te brengen, maar is aan de andere kant ook bezig met de ontwikkeling van isolatieproducten met zo min mogelijk milieu-impact. “De vraag is dan, hoe verhouden die zich tot andere gangbare isolatiematerialen”, stelt Hugo terecht. “Welnu, dat zal je misschien verbazen. Bio-based materialen staan momenteel heel erg in de schijnwerpers als een duurzaam alternatief, maar je moet dan wel het complete plaatje beschouwen. Wat is de impact van het product, waar komt de grondstof vandaan, wat zijn de transportafstanden, hoe ziet het productieproces eruit, welke bestanddelen worden toegevoegd, enz. In de levenscyclusanalyse wordt de totale impact van geboorte tot einde levensduur bekeken. Dan kom je op een heel interessant punt uit, waar de markt niet bij stilstaat of zich laat verblinden door mooie verhalen.”

Verrassende resultaten
In Nederland hebben we het grote voordeel van het bestaan van de Nationale Milieudatabase, een enorme bibliotheek die de milieuprestaties van materialen beschrijft. En die is volgens Hugo inmiddels al aardig gevuld en behoorlijk uitgebreid. “Je kunt prima bekijken hoe materialen presteren. Vanuit IsoBouw laten we de prestaties van onze producten al sinds 2018 vastleggen in de database, zodat partijen een objectief vergelijk kunnen maken met andere bouwmaterialen. In juli 2023 hebben we de LCA’s van 29 producten laten updaten naar de laatste stand der techniek en dat leidde tot verrassende resultaten. Onze isolatieproducten en EPS in het algemeen scoren opvallend goed en laten een hele lage milieu-impact zien vooral bij toepassing als vloerisolatie en op platte en hellende daken.”

Meer informatie en inzicht in de milieuscores van diverse isolatiematerialen via www.isobouw.nl/co2reduceren.


Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...
RENSON
Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!