Rotterdam bespreekt energiebesparing huurwoningen

Rotterdam bespreekt energiebesparing huurwoningen

Gepubliceerd op:

Rotterdam wil in een gezamenlijke aanpak de obstakels wegnemen die in de weg staan om energiebesparing bij huurwoningen door te zetten. In een bijeenkomst van woningcorporaties, huurdersverenigingen en de lokale politiek wordt dit thema volgende week bespreekbaar gemaakt.

Het convenant Energiebesparing Huursector stelt als doel dat in 2020 alle huurwoningen gemiddeld een energielabel B hebben. Er zijn forse investeringen nodig om de energieprestaties van de huurwoningvoorraad te verbeteren. Vooral door de invoering van de verhuurdersheffing, komen die investeringen bij veel corporaties op de tocht te staan. In verschillende steden komen in het kader van de ‘Stook je Rijk’ campagne discussies op gang om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Na Arnhem, Ede/Wageningen, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg, Zwolle, Enschede, Utrecht en Amersfoort, omarmt nu ook Rotterdam dit initiatief. Volgende week gaan corporaties, huurdersverenigingen en raadsleden proberen om tot gezamenlijke afspraken te komen die de financiële knelpunten bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen wegnemen. Omdat de verhuurdersheffing de financiële armslag van corporaties sterk beperkt, wordt een steeds groter deel van de investeringen doorgerekend naar de huurder. Uitgangspunt daarbij is dat de huurder per saldo een financieel voordeel heeft, omdat de energierekening daalt na de maatregelen. Gemeenten kunnen bijdragen aan het stimuleren van energiebesparing door het thema nadrukkelijker in het beleid op te nemen. Door op lokaal niveau goede afspraken te maken over de aanpak van energiebesparing, kan deze noodzakelijke ontwikkeling ook in moeilijke tijden doorgang blijven vinden. De campagne Stook je Rijk heeft daar een wedstrijd aan verbonden. De beste lokale aanpak wint dit najaar de Stookjerijk Trofee 2013.

Uit onderzoek van Rigo Research en Advies blijkt dat 40% van de huishoudens met lage inkomens ook nog in een energie onzuinige huurwoning (energielabel F of G) wonen. De energierekening van een energielabel G woning is tweemaal zo hoog als van een label A woning. In de regio Haaglanden (Rotterdam) en gemeente Tilburg heeft men deze ’risicowijken’ in kaart gebracht. In Haaglanden leeft 24% van de huurders na aftrek van woonlasten onder de armoedegrens.

Bron: dichtbij.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Weckx B.V.
Direct alarmering. Waar u ook bent.
Daikin Nederland
Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...
MASTUM bv
MASTUM ontzorgt u graag door samen met u de staat van de daken in kaart te brengen ...