VERA zorgt voor uniforme data in bedrijfsprocessen...

VERA zorgt voor uniforme data in bedrijfsprocessen...

Gepubliceerd op:

“Einde aan dialecten in ICT-systemen is nabij”

Sinds 1 januari 2012 is er een voortvarende start gemaakt met het universeel maken van data voor de ICT-systemen van woningcorporaties.

“Einde aan dialecten in ICT-systemen is nabij”

Sinds 1 januari 2012 is er een voortvarende start gemaakt met het universeel maken van data voor de ICT-systemen van woningcorporaties. Vier woningcorporaties en drie leveranciershebben hiervoor gezamenlijk de stichting VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur) opgericht. Deze organisatie is voor de corporatiewereld druk bezig met het formuleren van universele namen en termen voor veel gebruikte data in de automatisering van woningcorporaties. De voorstellen liggen momenteel ter kritiek en zullen na de zomer definitief worden vastgesteld, waarna corporaties ze in gebruik kunnen nemen.

“VERA is de gedetailleerde uitwerking van de corporatie referentiearchitectuur CORA”, vertelt Jeroen Voogt van Woningnet. “Waar CORA de processen bij corporaties op hoofdlijnen beschrijft, maar verder niets zegt over de technische invulling ervan, legt VERA juist alle gegevens en relaties tot op een zo gedetailleerd mogelijk niveau vast. Een voorbeeld: in veel corporaties gebruikt men de termen indicatie, urgentie of voorrang door elkaar, voor feitelijk hetzelfde proces. Maar als in de diverse ICT-systemen geen universele term wordt gebruikt, kun je data ook niet uitwisselen. Binnen VERA zorgen we voor universele benamingen voor al deze acties en processen. Zo ontstaat één universele ICT-taal die een einde kan maken aan alle ‘dialecten’ die nu in de bedrijfsprocessen terug te vinden zijn.”

Volgens Voogt hoeft het niet te betekenen dat woningcorporaties meteen helemaal van hun eigen bekende begrippen en termen moeten afstappen. “Men kan besluiten om de eigen termen te blijven gebruiken, maar alleen bij de uitwisseling van data met andere systemen straks de definities en termen van VERA te gebruiken. Een beetje corporatie heeft al snel honderd applicaties draaien; van enterprisesystemen tot lokale websites en softwarepakketten. Wil je al deze programma’s met elkaar kunnen laten praten, dan moet je een universele taal gebruiken. Daarvoor zou men, op de achtergrond, VERA kunnen gebruiken.

Het grote voordeel is dat de corporaties in de toekomst veel minder kosten hebben bij het maken van koppelingen. “Het komt nu geregeld voor dat men bij de implementatie van een nieuw systeem 100 procent meer moet betalen om de koppeling met bestaande systemen mogelijk te maken”, weet Voogt uit ervaring. “We hebben nu als eerste universele afspraken vastgelegd in de domeinen Vastgoed, Relaties, Overeenkomsten, Onderhoud, Woonruimteverdeling. De teksten hiervoor liggen ter kritiek en na de zomer zullen we de definities vaststellen. Overigens zijn er al een paar woningcorporaties die de nieuwe definities in de praktijk testen.”

Met het vaststellen van alle definities en domeinen, klassen en attributen is eigenlijk pas één belangrijke horde genomen”, zegt Voogt. “We hebben straks een oplossing voor ‘het Wat’. Maar aan het einde van het jaar willen we ook voor ‘het Hoe’ universele afspraken maken. Voor de implementeerbaarheid van een universele ICT-taal is het namelijk essentieel om ook een universele manier voor data-uitwisseling te hanteren. Kortom, hoe kunnen we die uitwisseling tot stand brengen. Hiervoor kijken we nu naar de XML-standaard. Aan het einde van het jaar willen we ook hiervoor een document hebben dat we aan de sector zullen voorleggen.”

Wilt u meepraten en meedoen aan de reviews van de universele afspraken die binnen VERA worden gemaakt, meld u dan aan op de website www.stichting-vera.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Flynth
Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...
Kewodak Dakmakers B.V.
Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...
Polygon
Polygon is dé specialist in het schadeherstel en klimaatoplossingen ...