Woningcorporaties onderzoeken zonne-energie voor huurwoningen

Woningcorporaties onderzoeken zonne-energie voor huurwoningen

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties starten samen een onderzoek naar de mogelijkheden van energieopwekking door zonnepanelen op huurwoningen. Door op grote schaal zonne-energie in te zetten,  hopen ze een bijdrage te kunnen leveren aan Co2 vermindering en een lagere energierekening voor de huurders.

 

Woningcorporaties starten samen een onderzoek naar de mogelijkheden van energieopwekking door zonnepanelen op huurwoningen. Door op grote schaal zonne-energie in te zetten,  hopen ze een bijdrage te kunnen leveren aan Co2 vermindering en een lagere energierekening voor de huurders. 

 

De 22 woningcorporaties die deelnemen in het project met de naam Zonnig Huren, willen achterhalen of de inzet van zonne-energie exploitabel is te maken, wat de financieringsmogelijkheden zijn en hoe ze bij huurders voor draagvlak en vertrouwen kunnen zorgen. De komende maanden hopen ze antwoord op deze vragen te krijgen. De resultaten van het onderzoek kunnen ook voor andere corporaties nuttig zijn. Als alle corporaties met zonne-energie in zee zouden gaan, levert dat energiewinst op voor 2,4 miljoen woningen, maar ook voor het klimaat.

 

De deelnemende corporaties brengen hun kennis en ervaring samen en bundelen zo hun krachten. Zij betrekken marktpartijen bij het project om mogelijkheden en financiële haalbaarheid van zonne-energie te onderzoeken. Branchevereniging Aedes is bij het project betrokken zodat ook andere corporaties van de resultaten gebruik kunnen maken. Agentschap NL (Ministerie ELI) ondersteunt het project financieel vanuit het innovatieprogramma zonnestroom. Adviesbureau Atrivé nam het initiatief voor het project en ontwikkelt samen met de woningcorporaties de businesscase.

 

Bron: Aedesnet

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Thercon
Heating. Cooling. Caring ...
Roto dakramen
Beter Roto. Omdat de beste BENG-waardes enkel gehaald worden met professionele producten ...
WoonConnect
Met WoonConnect brengt u uw woningvoorraad digitaal in kaart. Alle benodigde informatie is ...