Amsterdam en Utrecht willen pilots met flexibele huurcontracten

Amsterdam en Utrecht willen pilots met flexibele huurcontracten

Gepubliceerd op:

Amsterdam en Utrecht maken zich zorgen over de beperkte doorstroming in de woningmarkt. De twee gemeenten hebben minister Blok gevraagd om een specifiek pakket aan maatregelen toe te mogen passen. Zo vragen ze bijvoorbeeld om een pilot met flexibele huurcontracten.

Zowel Amsterdam als Utrecht kampt met krapte in de woningmarkt. Er wordt weinig verhuisd en het aanbod sluit niet goed aan op de vraag van de woningzoeker. Om weer beweging te krijgen in de woningmarkt, zijn de twee gemeenten van mening dat er maatwerkoplossingen moeten komen. Maatregelen die de specifieke problematiek van de steden te lijf gaan. Ze hebben daartoe een verzoek neergelegd bij minister Blok. Zo stellen ze voor om in beide steden een pilot te starten met flexibele huurcontracten van vijf jaar, die één keer met vijf jaar zijn te verlengen. Met deze maatregel kunnen de gemeenten bewoners stimuleren om sneller door te stromen en komt er dus meer beweging in de woningmarkt. In Amsterdam loopt al een dergelijke pilot die zich richt op starters en studenten die met een laag inkomen de woningmarkt betreden. De gemeente wil deze pilot doorzetten en uitbreiden met extra woonruimte voor deze doelgroep. Bijvoorbeeld door leegstaande kantoren te transformeren tot woonruimte voor nieuwkomers op de woningmarkt.
Ook vragen de twee gemeenten van minister Blok om het corporaties makkelijker te maken te investeren in duurzaamheid. Door te investeren in duurzamere woningen, zullen ze de woonlasten voor de bewoners kunnen verlagen. Gemeenten zelf zullen meer gaan inzetten op correcte toewijzing van goedkope woningen aan de minst draagkrachtigen.

De pilot zou voor een periode van vier tot vijf jaar moeten gelden om de grootste druk uit de markt weg te kunnen nemen. De wethouders stellen voor om aan het eind van de rit te bepalen welke maatregelen voor voortzetting in aanmerking komen. Ze hopen met de pilot ook een voorbeeldfunctie richting andere steden te vervullen.

Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...
Crew-B
Wij verbinden bestaand en nieuw vastgoed met BIM in de beheerfase ...