NEH Klantenplatform kijkt gezamenlijk naar de toekomst

NEH Klantenplatform kijkt gezamenlijk naar de toekomst

Gepubliceerd op:

Vanuit een gezamenlijk belang zijn vier corporatieklanten (Kennemer Wonen, Woonwaard, Vidomes en Gooi en Omstreken) in 2017 het NEH Klantenplatform begonnen. Vanuit dit platform is het doel om op strategisch niveau een sterker partnership aan te gaan, inzicht te geven en te verkrijgen vanuit corporatieperspectief en zodoende breed gedragen oplossingen te kunnen ontwikkelen.

Nu, een jaar later, omvat het platform meer dan 20 corporatieklanten, die binnen diverse werkgroepen toekomstvisies uitwerken. 18 april vond de eerste terugkoppeling plaats, waarbij werd gesproken over de ‘Werkplek 2020’ en de rol van ‘NEH als verkeerstoren van het SAAS-landschap’.

Neus in de boter
De eerste zonnige en warme dag van het jaar betekent bij NEH maar één ding: de barbecue gaat aan en de befaamde NEH Wagyu burgers worden vakkundig bereid. Dit mooie moment wordt gedeeld met iedereen die op dat moment aanwezig is. Zo ook 18 april jl. waarbij het klantenplatform van NEH voorafgaand aan de strategische sessie met haar neus in de boter viel. De achtertuin vormde een mooi toneel voor een vrijblijvend samenzijn tussen klanten en collega’s, waarbij werd genoten van heerlijk eten, drinken en het prachtige weer.

‘Digital Empathy’
Met dit krachtvoer achter de kiezen verplaatsten de aanwezige leden van het klantenplatform zich naar de kelder, waar a.i. voorzitter Michel Spaargaren een woord van dank uitsprak aan alle aanwezigen. Aansluitend gaf hij het woord aan Marco Gianotten, ‘chief empathy officer’ van Giarte, die de groep meenam in zijn kijk op de toekomst, de toekomst van Digital Empathy.

“Hoe vindt IT als discipline zichzelf opnieuw uit? Het antwoord ligt niet in een nieuw procesmodel of een andere methodiek; de oplossing begint met empathie. Nieuwsgierigheid, creativiteit en inlevingsvermogen bepalen in grote mate het succes van de IT.” Bij Digital Empathy is het volgens Gianotten de uitdaging om consumentengedrag en IT te combineren. Het gaat niet meer om het behalen van service levels, het realiseren van een positieve ‘Xperience’ is het hoger gelegen doel. Vanuit deze gedachte wordt het volgens Gianotten mogelijk om als organisatie de ‘WOW-factor’ bij klanten te realiseren.

Gianotten sloot zijn zelfbenoemde ‘ode aan de liefde’ af met een quote van Mya Angelou: “People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” Een krachtige afsluiter, voor een krachtig betoog.

‘Werkplek 2020’
Het inspirerende openingsbetoog kwam gedurende de sessie meerdere malen terug. Zo ook bij de terugkoppeling vanuit de werkgroep die zich had gebogen over de Werkplek 2020. Steven van de Wijdeven, projectleider I&A bij Woonwaard, deelde de klantvisie waarbij werd benadrukt dat zij geen precieze specificaties voordragen, maar enkel uitgangspunten waaraan in hun optiek voldaan moet worden.

Deze uitgangspunten bedroegen onder andere Software as a Service (SaaS), functionele inrichting met enkel benodigde functionaliteiten en overal en altijd veilig kunnen werken. Vanuit deze gedachte werd door de werkgroep beoogd dat werknemers nooit belemmerd worden in hun werkzaamheden, vanuit een werkplek die laat zien waar de gebruiker op dat moment behoefte aan heeft.

Aansluitend deelde Van de Wijdeven wat hiervoor naar hun idee moest gebeuren: “Het gaat om de juiste Xperience. Jullie zijn de experts en wij willen de WOW-factor. Inspireer en stimuleer tot verandering, want onderaan de streep hebben we dezelfde belangen en doelen om samen te kunnen groeien.”

De vierde industriële revolutie
Alsof de verhalen op elkaar waren afgestemd, werd het woord gegeven aan Jeroen Faber en Jan van der Elst, beiden partner development managers bij Microsoft, om hun toekomstvisie te delen: “Het is de inzet van technologie om optimale klantbeleving teweeg te brengen, voor iedereen, binnen elke functie.”

“Momenteel is een digitale disruptie gaande. ‘Gaat ons niet overkomen’ bestaat niet meer, want we zijn in de vierde industriële revolutie beland.” Als voorbeeld werd genoemd dat 1 miljoen apparaten per uur meer online gaan tot 2020 en dat 60% van computing vanuit de cloud zal plaatsvinden in 2025. “SaaS geldt hierbij als hoogste model, waarbij organisaties zichzelf moeten afvragen waar ze vandaag mee beginnen om met de snel veranderende wereld mee te bewegen.”

Vanuit het platform werd gevraagd wat volgens Microsoft de meerwaarde van NEH voor woningcorporaties zou zijn in de toekomst, aangezien met oplossingen als Office 365 en Azure steeds meer functionaliteiten vanuit een overkoepelende cloud worden aangeboden. “In een steeds sterker wordende samenwerking, is de meerwaarde te vinden in de vertaling naar de eindklant toe. NEH kent de situatie van corporaties, die voor onze ontwikkeling te veel variabelen betreft. Zogezegd ontwikkelt Microsoft de software, waarna NEH dit passend maakt voor jullie.”

De strategische dialoog
“Wat is de toekomst?” vroeg Marcel Jansen, informatiecoördinator bij Kennemer Wonen en voorzitter van de werkgroep ‘NEH als verkeerstoren van het SAAS-landschap’, zich bij de laatste presentatie af. De conclusie deelde hij direct: “De toekomst maak je samen!”

Om de toekomst samen te kunnen maken is het volgens de werkgroep belangrijk constant in een strategische dialoog met elkaar te blijven. “Welke ontwikkelingen zien wij? Wat is de rol van NEH hierin? In welk tempo gaan we veranderingen doorvoeren? Om iedereen de goede dingen te laten doen is het belangrijk om de toekomst met elkaar op een juiste manier te verwoorden en in het goede tempo door te voeren.”

Vanuit diverse roadmaps gelooft Jansen op een constructieve manier aan de toekomst te kunnen werken: “Workspace-, infrastructure-, application- en knowledge management geven richting aan de weg naar 2020 en verder. Binnen deze onderdelen is het belangrijk een gezamenlijke visie te creëren, vanuit een strategisch partnership.”

(G)een sluitende conclusie
Dat er geen sluitende conclusie is na een middag als deze klinkt misschien als een anticlimax, maar niets is minder waar. De dialoog wordt gevoerd. Diverse corporaties zijn met elkaar in gesprek en de resultaten worden over de gehele breedte met elkaar gedeeld. Daarbij zijn de directie en het management van NEH, wanneer gewenst door het klantenplatform, aanwezig om direct openstaande vragen te beantwoorden.

De toekomst is nu en daarom ziet het NEH Klantenplatform graag dat alle woningcorporatieklanten van NEH zich aansluiten bij deze gezamenlijke beweging. Spreekt dit jou ook aan? Maak dit dan kenbaar bij Michel Spaargaren of Marcel Jansen via m.spaargaren@gooienom.nl of mjansen@kennemerwonen.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Storax B.V.
STORAX B.V. is al meer dan 40 jaar de meest complete mattenindustrie met productie in Nederland ...
Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Dakmerk
DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken ...