Duurzaam Funderings Herstel

Duurzaam Funderings Herstel

Gepubliceerd op:

Dat door met name veranderende grondwaterstanden veel woningen in Nederland te maken hebben met verzakkingen is een al langer bekend, maar steeds groter wordend, probleem.

Door inklinking van de grond zijn zowel woningen gefundeerd op staal als op houten palen kwetsbaar voor funderingsproblemen. De eerste tekenen van fundering schade worden vaak zichtbaar door optredende scheurvorming in gevels of door klemmende deuren of ramen.

Zevenaar
Duurzaam Funderings Herstel is al ongeveer 5 jaar actief in Zevenaar, waar ze zich bezig houden met het versterken van funderingen van woningen die eigendom zijn van een woningcorporatie. De aanleiding hiervoor was een steeds vaker voorkomend scheurenpatroon, vooral in de kopgevels van de rijwoningen.

Bij eerste metingen van een aantal woningen werd al snel duidelijk dat er sprake was van zetting/zakking van delen van de woning. Op basis van de eerste bevindingen is een plan gemaakt waarbij voor honderden woningen een “nulmeting” is uitgevoerd. Aan de hand van deze uitkomsten is een urgentielijst opgesteld en zijn van de meest urgente situaties de funderingen gestabiliseerd. De eerder gecontroleerde woningen worden door het tussentijds uitvoeren van nieuwe metingen gemonitord zodat het inzichtelijk blijft wat er onder de grond gebeurd en dat er, daar waar nodig, tijdig en adequaat kan worden opgetreden door ook van deze woningen de funderingen te stabiliseren.

Innovatief systeem
De fundering wordt gestabiliseerd door middel van het aanbrengen van buisvormige schroefpalen die aan de buitenkant van de woning worden aangebracht. Er is altijd een sondering nodig om te bepalen welke lengte palen nodig zijn. Zo is men er altijd van verzekerd dat de palen op de juiste diepte worden aangebracht. Op de aangebrachte paal wordt een bracket geplaatst welke onder de fundering wordt “geschoven” en de bestaande fundering als het ware opvangt.

Een groot voordeel van het toegepaste systeem is dat het schaalbaar en nastelbaar is. Dit maakt dat er maatwerk kan worden geleverd en de kosten  beheersbaar blijven. Daarnaast is er weinig hinder voor de bewoners.

Inmiddels zijn in Zevenaar de funderingen van enkele tientallen woningen gestabiliseerd.

Totaaloplossing
De werkzaamheden gaan verder dan het alleen stabiliseren van de fundering. Aanwezige scheuren worden op vakkundige wijze hersteld door het metselwerk te versterken met Helibar wapening. Na afloop van de werkzaamheden is het nagenoeg niet meer zichtbaar dat er ingrijpende maatregelen onder de grond en herstelwerkzaamheden boven de grond zijn uitgevoerd.

In veel situaties wordt het complete traject, van inspectie en engineering tot en met de uitvoering verzorgd en wordt de klant volledig ontzorgd.

Duurzaam Funderings Herstel is onderdeel van het landelijk opererende Total Wall en door het KCAF erkend als herstelbedrijf. Hiermee is de klant verzekerd van kwaliteitsborging van de uitgevoerde werkzaamheden.

Bent u benieuwd wat DFH voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op: 088-1112500
www.duurzaamfunderingsherstel.nl/


Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...