Aedes zet 11 lid-corporaties de wacht aan

Gepubliceerd op:

Aedes heeft elf corporaties geschorst omdat ze niet willen meewerken aan een controle van de prestaties door een visitatiecommissie. De corporaties hebben zich verplicht om dat één keer in de vier jaar te laten doen. Als de corporaties blijven weigeren, kan per 1 januari 2013 het lidmaatschap eenzijdig worden opgezegd.

 

Aedes heeft elf corporaties geschorst omdat ze niet willen meewerken aan een controle van de prestaties door een visitatiecommissie. De corporaties hebben zich verplicht om dat één keer in de vier jaar te laten doen. Als de corporaties blijven weigeren, kan per 1 januari 2013 het lidmaatschap eenzijdig worden opgezegd.

 

Aedes geeft met de schorsing invulling aan de onderlinge afspraken die zijn vastgelegd in de Goverancecode Woningcorporaties. Daarin staat dat corporaties eens in de vier jaar een visitatie moeten toestaan. Hierin beoordeelt een commissie de maatschappelijke prestaties van de corporatie. De afgelopen vier jaar zijn 332 Aedes-leden gevisiteerd en kregen er 15 dispensatie. Elf corporaties weigerden de visitatie. Zij worden per 1 juli geschorst als lid van Aedes.

 
Inmiddels is de tweede ronde van visitaties gestart bij circa dertig corporaties. Op de site van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland staan de rapporten van de gevisiteerde corporaties.

 

Een greep uit ons leveranciersregister


Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...

BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...