Blok positief over inkomensafhankelijke huurverhoging

Blok positief over inkomensafhankelijke huurverhoging

Gepubliceerd op:

Minister Blok is positief over de manier waarop verhuurders de inkomensafhankelijke huurverhoging hebben uitgevoerd. Dat bleek uit overleg over het huurbeleid tussen de minister en de Tweede Kamer vorige week. Blok is zeer te spreken over de toepassing onder de gestelde tijdsdruk.

In het overleg complimenteerde Minister Blok de verhuurders met de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2013, zeker gezien de tijdsdruk. De minister gaat op verzoek van de Kamer aan de slag met de verbeterpunten die Aedes voorafgaand aan het overleg aandroeg. In een brief aan de Tweede Kamer stelt Aedes een aantal administratieve en communicatieve maatregelen voor om de uitvoering van het inkomensafhankelijk huurbeleid in 2014 beter te laten verlopen. De minister zei ook in overleg te gaan met verhuurders over betere uitvoering van de uitzonderingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Op verzoek van de Kamer komt er een boeteclausule in de wet voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor het onterecht opvragen van inkomensverklaringen bij de jaarlijkse huurverhoging. Die maatregel moet voorkomen dat verhuurders inkomensgegevens opvragen van huurders in geliberaliseerde woningen. De Kamer wil daarnaast de mogelijkheid voor tijdelijke huurverlaging, bijvoorbeeld voor mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Minister Blok komt daarvoor met uitwerkingsmogelijkheden. Nu is het wettelijk niet mogelijk om na een forse huurverlaging ineens weer terug te gaan naar het oude, hogere huurniveau.

Verder spraken Kamerleden hun zorgen uit over de huurstijgingen en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Ook beschikbaarheid van goedkope huurwoningen voor huurders die wat goedkoper willen gaan wonen is een punt van zorg voor de Kamer. Volgens de SP is daar nu nauwelijks mogelijkheid toe, omdat woningcorporaties de huren juist verhogen bij nieuwe huurders.

Een greep uit ons leveranciersregister

Raetsheren
Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...
Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...
WoonConnect
Met WoonConnect brengt u uw woningvoorraad digitaal in kaart. Alle benodigde informatie is ...