Eindhoven en Woonbedrijf willen regeldruk aanpakken

Eindhoven en Woonbedrijf willen regeldruk aanpakken

Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Woonbedrijf en gemeente Eindhoven willen wet- en regelgeving in de bouw vereenvoudigen door vergunningprocedures en eisen te versoepelen. Beide partijen tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. Ze gaan de komende periode met deze vernieuwende werkwijze aan de slag om te ondervinden, leren en experimenteren.

De gemeente zet zich al geruime tijd in om de regeldruk in de stad te verminderen. Eindhoven heeft de afgelopen jaren op het gebied van bouwen en wonen al verschillende stappen gezet. De gemeente streeft naar de kortste procedures van Nederland. Er zijn met dat doel bijvoorbeeld flitsvergunningen in het leven geroepen voor bepaalde aanvragen en een aantal vergunningen is zelfs afgeschaft. Er was een proef met een gecertificeerde technische bouwtoets waarbij private partijen zorgden voor kwaliteitsborging en ligt er een raadsvoorstel klaar om het welstandsbeleid anders in te gaan vullen.

Woonbedrijf realiseert ook de komende jaren nog veel renovatie- en nieuwbouwprojecten, waarvoor bestemmingswijzigingen of omgevingsvergunningen nodig zijn. De toetsing van aanvragen hiervoor, in de vorm zoals dat nu gebeurt, ervaart Woonbedrijf in de meeste gevallen als onnodig. Bovendien voert Woonbedrijf zelf ook een kwaliteitscontrole uit. Met deze overeenkomst is een vaste aanpak afgesproken en kunnen al vroeg in het project de uitgangspunten voor bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning en kwaliteitsborging worden besproken en vastgelegd. Daarna kunnen individuele projecten met een melding en een pro-formavergunning veel soepeler verlopen en de gemeentelijke bouwplantoets kan achterwege blijven.

Een overlap vormde ook de communicatie met de huurders en omgeving, die nu zowel door de gemeente als door Woonbedrijf wordt opgepakt. Woonbedrijf geeft in de samenwerkingsovereenkomst aan, graag de regie en verantwoordelijkheid hiervoor verder in eigen hand te nemen. Met als doel om inwoners in een keer te informeren en de gelegenheid te geven om vragen te stellen of zorgen te uiten. Dat komt de snelheid en helderheid voor iedereen ten goede, en het drukt ook nog eens de kosten doordat dubbel werk wordt voorkomen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Breijer Ventilatietechniek
Goede ventilatie is onmisbaar voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is al meer dan 25 jaar ...
Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...