Nieuwe coalitie wil extra geld naar isolatie huurwoningen

Gepubliceerd op:

De vier onderhandelende formatiepartijen willen woningcorporaties stimuleren om huurwoningen extra te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te nemen.
Dat is een van de maatregelen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om de klimaatafspraken van Parijs na te komen.

In het klimaatakkoord is afgesproken om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde te verminderen.

Kritisch
Woningcorporaties moeten nu geld geven aan het rijk, de zogenoemde verhuurdersheffing. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal zo'n 1,7 miljard euro en de woningcorporaties zijn zeer kritisch over deze afdracht. Het nieuwe kabinet is bereid te korten op de verhuurdersheffing als de woningcorporaties hun huurwoningen extra isoleren. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

‘Net genoeg voor spaarlampen’
“Dat is heel erg mager”, zegt een woordvoerder van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. “Met deze plannen komt er ongeveer 40 tot 50 euro vrij per sociale huurwoning. Dat is net genoeg om spaarlampen te kopen, terwijl forse investeringen nodig zijn.”

‘Meer financiële ruimte’
Volgens Aedes willen de woningcorporaties de klimaatafspraken van Parijs graag nakomen, maar krijgen zij niet voldoende financiële middelen van de overheid. “Als we al het geld dat nu beschikbaar is inzetten, halen we de doelstellingen pas in 2066. We hadden meer financiële ruimte verwacht.”

Bron: NOS.

Een greep uit ons leveranciersregister


Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek ...