De kans is groot dat u het nog niet doet; warm water afrekenen op verbruik

De kans is groot dat u het nog niet doet; warm water afrekenen op verbruik

Gepubliceerd op:

Jaren geleden was het voor de meeste gebouweigenaren (zoals  VvE’s of woningcorporaties) niet interessant om het waterverbruik af te rekenen op individueel verbruik. De kosten voor het kostenverdeelbedrijf waren hoger dan wat het zou opleveren of het was technisch te ingewikkeld om te realiseren. Niet doen dus!

Warm water moet sinds 2014 conform de Warmtewet worden afgerekend. Koud water word vooral afgerekend door het water- nutsbedrijf. Heel simpel door de totale rekening van het gebouw te delen door het aantal woningen (hoofdelijk). Financieel interessanter dan een kostenverdeelbedrijf in de arm nemen en op eigen verbruik af te rekenen.

Past dit nog in deze tijd?
Uit onze ervaring blijkt dat er anno 2024 nog steeds heel veel gebouweigenaren zijn die nog niet afrekenen op verbruik van koud of warm water. Er wordt nog heel veel hoofdelijk afgerekend met bewoners (de totaal rekening delen door het aantal woningen of vloeroppervlakte). Een gemiste besparing, en dat is zonde.

Inmiddels, jaren later, zou het duurzaamheidsaspect van deze manier van afrekenen moeten knagen aan het geweten. Alleen al op dit gebied is het inmiddels verstandig om op verbruik af te rekenen.

De situatie is urgent!
In april 2023 waarschuwde het RIVM al dat er regionaal sprake is van tekorten in het aanbod van drinkwater, en dat bij het uitblijven van maatregelen er vanaf 2030 een structureel tekort in heel Nederland ontstaat. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeerde vervolgens in zijn advies van 11 mei 2023 dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 niet meer kunnen worden gehaald. De Rli wijst er onder andere op dat provincies, waterschappen en gemeenten nog nauwelijks invulling geven aan hun wettelijke zorgplicht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.*

Rijkswaterstaat, het RIVM, het Wereld Natuurfonds, kranten en tv-programma’s besteden al jaren aandacht aan dit onderwerp. Zo adviseerde het RIVM in 2023 al om: 
  • Om meer drinkwaterbronnen te zoeken
  • Snellere procedures voor nieuwe winningen.
  • Minder drinkwater gebruiken.
  • Grotere voorraden en de mogelijkheid om water langer vasthouden
  • Samenwerking drinkwaterbedrijven om op piekmomenten onderling extra voorraden uit te wisselen.
  • De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater beter beschermen, zodat het voldoet aan de Kaderrichtlijn.
We hoeven de toekomst niet somber in te zien, want bewustwording loont.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van het waterverbruik. Alleen al door bewustzijn te creëren bij uzelf en uw bewoners besparen ze door het individueel afrekenen op het eigen verbruik al zo’n 15% op de energiekosten die nodig zijn om warm water op te warmen.

Vandaag de dag zijn de prijzen die nodig zijn om koud water te verwarmen een stuk hoger dan jaren geleden. Alleen al de kosten voor drinkwater zijn met 9,4% gestegen vergeleken met 2022**. Want de kosten voor warm water stijgen mee met de energiekosten. Ook wanneer de warmtepomp energieverbruik voor de opwarming van warmwater stijgen deze kosten.

Een rekenvoorbeeld
Stel, een gemiddelde woning betaald € 320,- per jaar voor warm water. Met een besparing van 15% levert dit een bewoner € 48,- op, elk jaar. En dat alleen maar door bewustwording en het afrekenen op verbruik. Oké, hier gaan nog wat jaarlijkse kosten voor Techem vanaf om de afrekening op te stellen en de verbruiken te meten. Maar zelfs dan blijft er nog een leeuwendeel bedrag aan besparing over. En wanneer u al meters van Techem in uw gebouw heeft. Dan bent u natuurlijk nog goedkoper uit.

We doen stookkosten toch al, dus waarom water niet?
Al klant bij techem? Dan is het nog eenvoudiger. We zijn al in uw gebouw aanwezig met ons Techem Smart System (TSS) en kunnen de watermeters hieraan koppelen. Ook deze meters zijn op afstand uitleesbaar zodat u ook voldoet aan de warmtewet. 

De eerste stap naar (warm)water op verbruik afrekenen
Afrekenen op verbruik is niet zo heel ingewikkeld. Na een telefoontje of bericht aan Techem nemen onze specialisten contact met u op voor advies over de beoogde besparing. Daarna worden de koud en/of warmwater meters in iedere woning van uw gebouw geplaatst. Geen ingewikkelde calculaties meer,   of bewoners die betalen voor iets wat ze niet gebruikt hebben. Daarna gaat de rest vanzelf en ontvangt u jaarlijks een betrouwbare en nauwkeurige afrekening van ons. En wanneer u het helemaal compleet wilt maken zijn u en uw bewoners met het online dashboard Mijn Ted helemaal verzekerd van inzicht in en besparing van het verbruik!

Zo maken we samen uw gebouwen slim, groen en duurzaam!

* Bron Inspectie Leefomgeving en Transport
** Bron Drinkwaterplatform

Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...
DOM Nederland
DOM Nederland is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit sluittechniek en toegangscontrole ...
AWB
AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...