Kleine corporaties verdwijnen

Kleine corporaties verdwijnen

Gepubliceerd op:

MKW (Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties) stelt dat er meer discussie zou moeten zijn over de maatschappelijke toegevoegde waarde van kleinere corporaties. Zij stelt dat juist kleinschalige, lokale en nabije ondernemerschap de dupe dreigt te worden van toenemende regelgeving en administratieve lastendruk.

Corry Keulen, voorzitter van MKW reageert daarmee op een artikel in het Financieele Dagblad van 9 juli jl. Aedes waarschuwt daarin dat kleine woningcorporaties het door stijgende accountantskosten steeds moeilijker zullen krijgen om zelfstandig het hoofd boven water te houden. Aanleiding is de invoering voor de OOB-status voor woningcorporaties op 1 januari 2020. Dat betekent strengere eisen voor de accountants die de jaarrekeningen controleren en meer werk en kosten voor corporaties.

Hoewel corporaties met minder dan 5.000 verhuureenheden zijn vrijgesteld van de OOB-status krijgen ook zij te maken met de consequenties. Het is nu voor hen vaak al lastig een accountant te vinden en de kosten daarvan zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat zal alleen maar erger worden, verwachten de corporaties. Daarom pleit Aedes voor een vrijstelling van de OOB-status van corporaties tot 25.000 huizen (verhuureenheden).

Corporaties krijgen te maken met steeds meer regels en belastingen. De bedrijfslasten die corporaties niet zelf kunnen beïnvloeden namen de afgelopen vijf jaar met maar liefst 75 procent toe, zo blijkt uit de Aedes-benchmark. MKW-voorzitter Keulen (tevens bestuurder van Woningvereniging Nederweert): ‘Je bent als corporatiebestuurder van een kleine corporatie dagelijks in de weer met reglementen en verantwoording. En dat dreigt ten koste te gaan van de oorspronkelijke bedoeling: betaalbare huisvesting voor de doelgroep.’

Juist voor kleinere woningcorporaties zijn extra regels en belastingen moeilijk te behappen. Corry Keulen: ‘Woningcorporaties heb je in vele maten. Het MKW Platform gelooft in de kracht van klein: niet zozeer als een beter dan wel als een ánder antwoord op de vraag naar sociale huisvesting. We staan voor betaalbaar, lokaal maatwerk, hoge klanttevredenheid en menselijke maat. We zien voor onszelf nog heel lang een rol weggelegd in de sociale huisvesting en willen dat met een gezonde bedrijfsvoering kunnen blijven doen.’

Bron: Aedes

Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
POM
Met POM incasseer je beter, sneller, socialer én tegen lagere kosten ...
Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...