Preventiemaatregelen voor pandeigenaren

Preventiemaatregelen voor pandeigenaren

Gepubliceerd op:

Als pandeigenaar draagt u een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw bewoners en huurders. Vanuit aansprakelijkheidsoogpunt is het belangrijk dat u zich als een ‘goed huisvader’ gedraagt en in redelijkheid alle nodige maatregelen treft om schade aan derden te voorkomen.

Preventie eisen
Ook uw brandverzekeraar stelt eisen aan u als verhuurder ter voorkoming van schade. Dit betreft vaak eisen op het gebied van de elektrische installatie, bandgevaarlijke werkzaamheden en buiten opslag. Zaken waar u als verhuurder niet altijd zicht op kunt hebben. Het is immers de huurder die de activiteiten uitvoert.

Een belangrijk aandachtspunt in risicopreventie is het beheer van elektrische installaties. De overgang van gas naar elektriciteit brengt veel positieve elementen met zich mee, maar kent ook risico’s. Om deze risico’s zo klein mogelijk te houden stelt de verzekeraar een aantal eisen. Bijvoorbeeld de NEN 1010 keuring voor laagspanningsinstallaties en het voldoen aan de aansluitcriteria van de stroomleverancier. Dat is niet alleen een wettelijke eis, het is van essentieel belang voor de veiligheid van uw pand en uw huurders. Een regelmatige controle door een erkend elektrotechnisch bedrijf is vereist, met mogelijk thermografische onderzoeken om eventuele zwakke punten in de installatie op te sporen.

Bent u zich ook bewust van de (zakelijke) activiteiten van uw huurders? U bent als pandeigenaar verantwoordelijk voor de brandgevaarlijke werkzaamheden die plaatsvinden in uw pand. Bij deze werkzaamheden moet worden voldaan aan strikte voorwaarden. Mocht hieraan niet voldaan worden dan kan dit invloed hebben op de schade-uitkering.

Heeft u een huurder die buiten het pand opslag heeft? Ook hiervoor kan gelden dat er vanuit verzekeraars restricties zijn. Dit kan te maken hebben met zowel de locatie als het materiaal.

Gevolgen Niet-naleving
Het niet voldoen aan de veiligheidseisen kan leiden tot het niet (volledig) uitkeren van schades door verzekeraars. Het is daarom van vitaal belang om zaken goed te regelen, zelfs als u niet altijd zicht heeft op de activiteiten van de huurder. Dit is een veelvoorkomend probleem voor verhuurders, en een standaardoplossing is vaak niet direct voor handen.

WTW is uw partner in risicobeheer!
WTW voert regelmatig gesprekken met vastgoedeigenaren over risicopreventie en de nieuwste technische ontwikkelingen Ons deskundige team van Risk Engineers staat klaar om uw risico’s in kaart te brengen en samen met u van uw gebouw een veilig pand te maken. Zo komt u nooit voor onaangename verassingen te staan. Wilt u ook met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via:

Jos van den Biggelaar

Account Director CRB

Een greep uit ons leveranciersregister

Inspectus
Specialist in asbest, houtaantasters en kruipruimtes ...
NCCW
NCCW is al 50 jaar de betrouwbare partner voor woningcorporaties op het gebied van ERP-softwareoplossingen ...
REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...