Drie consortia transformeren Cordaan vastgoed

Drie consortia transformeren Cordaan vastgoed

Gepubliceerd op:

De komende zeven jaar transformeert en verduurzaamt Cordaan, de grootste zorginstelling van Amsterdam en omgeving, een groot deel van haar zorgvastgoed. De zorgorganisatie met meer dan 100 vestigingen en 2100 woningen in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep, heeft hiervoor een drietal consortia geselecteerd, namelijk Duet (Facilicom en Ucility), Dura Vermeer samen met Eneco en BBN Adviseurs en Care&Co (Van Wijnen, Buro SBH, DGMR, Kuijpers en Bureau Ouderenzorg). 

Cordaan kiest voor een raamovereenkomst met deze drie consortia omdat zij voor het verbeteren en optimaliseren van de vastgoedportefeuille optimaal kan profiteren van de kennis, kunde en het lerend vermogen van de markt.

Cordaan heeft voor de huisvesting een transformatieprogramma opgesteld met daarin de transformaties die tot en met 2022 worden uitgevoerd. De uitvoering daarvan wordt in samenwerking met de drie geselecteerde consortia gerealiseerd. ‘Het betekent niet dat Cordaan, zoals in het verleden gebeurde, zelf de vastgoedplannen uitwerkt en alles tot achter de komma berekent. Zij geeft de consortia de ruimte, om met behulp van de beschrijving van de ambities van Cordaan en het beschikbare budget, zelf de beste aanpak te bedenken voor de transformatie van een specifiek gebouw. Dat vergt enerzijds durf en anderzijds de nodige transparantie van alle deelnemers in de samenwerking’, vertelt Sophie Keulemans, adjunct directeur huisvesting namens Cordaan. 

Marktconsultatie en dialoogfase
In 2014 werden geïnteresseerden met ervaring in transformatieprojecten en affiniteit met de zorg opgeroepen deel te nemen aan een marktconsultatie. Hier kwamen 34 partijen op af die geïnformeerd werden over de innovatieve aanpak. Naar aanleiding van deze marktconsultatie hebben 25 partijen de “Leidraad Voorlopige Selectie” opgevraagd en hebben zich negen consortia gevormd die zich in hebben geschreven. Deze inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van de ambities van Cordaan op het gebied van klantgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid gekoppeld aan comfort en de wijze waarop consortia omgaan met de voorliggende uitdagingen in de zorgbouw. Met vijf overgebleven consortia werd de dialoogfase gestart. Noor Huitema van Copper8, de organisatie die Cordaan heeft begeleid in het gehele traject legt uit: ‘Dat betekende dat we met hen onder andere over business modellen en samenwerking hebben gesproken en met elkaar de definitieve vraag en beoordeling hebben opgesteld. Een belangrijke basis voor de toekomstige samenwerking wordt tijdens deze fase gelegd.’

Drie consortia definitief geselecteerd
De drie geselecteerde consortia kijken met veel plezier uit naar deze innovatieve ketensamenwerking die vandaag wordt bekrachtigd. ‘We hebben de afgelopen periode al goed aan elkaar kunnen wennen en krijgen ook een steeds beter beeld van het DNA van alle partijen in de ketensamenwerking. Dit DNA bepaalt in sterke mate welke partijen het beste geschikt zijn voor een specifieke renovatie opdracht. Daarnaast zien wij het als onze opgave om de kennis en ervaring die wij opdoen bij Cordaan ook voor andere organisaties in de langdurige zorg beschikbaar te stellen’, vertelt Marc van Hagen, directeur business development zorg van Facilicom, namens de consortia.

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
NIBE Energietechniek
Als Europees marktleider op het gebied van warmtepompen is NIBE dé partner voor de Nederlandse en Belgische markt ...