De toekomst is modulair

De toekomst is modulair

Gepubliceerd op:

Vesting Finance signaleert een toenemende behoefte binnen de corporatiesector aan modulaire oplossingen voor de verschillende fasen van het huurincassoproces. Deze duidelijk waarneembare trend sluit aan bij de huidige ontwikkelingen binnen de sector om meer focus te leggen op de kerntaken en bedrijfskosten te verlagen.


Door het uitbesteden van deelprocessen in het huurincassoproces blijken de bedrijfskosten voor de corporatie op dit vlak fors gereduceerd te kunnen worden. Ook de kosten voor huurders met een betalingsachterstand, het aantal procedures, uw kostenrisico en gedwongen ontruimingen kunnen sterk teruggedrongen worden door sneller te signaleren en actie te ondernemen, zoals het tot stand brengen van persoonlijke contact.

De corporatie realiseert hiermee meer grip op het totale huurincassoproces en ontstaat er meer ruimte om te focussen op (persoonlijke) begeleiding van huurders met betalingsproblemen. De corporatie houdt in dit scenario de regie in het eigen huurincassoproces door te sturen op prestatieafspraken die voor het complete proces of voor de afzonderlijke modulaire oplossingen zijn gemaakt.

Binnen de corporatiesector heeft Vesting Finance een bewezen trackrecord opgebouwd bij het kostenefficiënt terugdringen van betalingsachterstanden, zonder daarbij de sociaal-maatschappelijke belangen van de corporatie uit het oog te verliezen.

Bent u benieuwd hoe Vesting Finance inspeelt op de toenemende van woningcorporatie aan modulaire oplossingen en hoe zij u kan helpen uw corporatiedoelstellingen te bereiken? Ga dan naar www.vestingfinance.nl of bel direct: 035 – 79 99 100.

Een greep uit ons leveranciersregister

Nationaal Warmtefonds
Solide partner voor overheden en woningcorporaties ...
CED Nederland B.V.
CED, de waardespecialist voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders ...
GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...