WOZ-waarde gaat rol spelen in woningwaarderingsstelsel

WOZ-waarde gaat rol spelen in woningwaarderingsstelsel

Gepubliceerd op:

Het kabinet wil dat de WOZ-waarde van een huurwoning een rol gaat spelen in het Woningwaarderingsstelsel ('puntensysteem'). De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs. Dit wijzigingsvoorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het huidige stelsel worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen nauwelijks tot hun recht. Door in de huurprijs de lokale marktsituatie mee te gaan wegen wordt investeren in nieuwe huurwoningen aantrekkelijker. Dit is belangrijk voor de doorstroming.

In het herziene stelsel wil het kabinet de categorieën woonomgeving en woonvorm – eengezinswoning of flat - vervangen door een waardering op basis van de WOZ-waarde. Met deze vereenvoudiging weegt de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee in het puntentotaal. Met behoud van de verdiencapaciteit voor verhuurders vervallen ook de zogeheten schaarstepunten ('Donnerpunten') in de 10 regio's waar de woningmarkt het meest gespannen is.

De aanpassingen moeten ertoe leiden dat afhankelijk van de WOZ-waarde de maximale huurprijs kan variëren. Het stelsel is zo ingericht dat daarbij in schaarstegebieden geen schokeffecten voorkomen. Bovendien mag de huur niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Een huurder kan om een huurverlaging vragen als de nieuwe maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe Woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2015 in te voeren.

Een greep uit ons leveranciersregister

Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Polygon
Polygon is dé specialist in het schadeherstel en klimaatoplossingen ...
Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...