Slimme inzet ICT cruciaal voor corporatie van de toekomst

Slimme inzet ICT cruciaal voor corporatie van de toekomst

Gepubliceerd op:

Zowel de regie als de bemiddeling bij de verkoop van sociale huurwoningen zullen in de toekomst steeds vaker gedaan worden door woningcorporaties zelf. Nu nemen de ketenpartners van corporaties (zoals makelaars en notarissen) deze taken nog vaak voor hun rekening.

Deze verschuivingen zijn het gevolg van innovatie in de bedrijfsvoering in corporatieland. “Vooral de manier waarop ICT ingezet gaat worden, speelt hierin een grote rol,” vertelt Jan van den Dungen, bedrijfskundige en directeur van Notapp. Het bedrijf in Baarn met wortels in het notariaat heeft zich toegelegd op het ontwikkelen en implementeren van ICT-oplossingen voor de overdracht van registergoed.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen
Corporaties zien meer en meer het belang in van de strategische waarde van informatie in relatie tot de verkooptransactie of verhuurtransactie in de vrije sector. “Woninginformatie wordt steeds toegankelijker, vollediger, transparanter en is sneller beschikbaar. Met databases is informatie over geïnteresseerde kopers steeds eenvoudiger te beheren voor corporaties. Door ICT op de juiste manier in te zetten, wordt de corporatie leidend in de informatie,” licht Van den Dungen toe. “De corporatie krijgt zo grip op het bemiddelingsproces: belangrijke informatie over het proces nog voordat de uiteindelijke transactie plaatsvindt.”

Verkoopprocessen stroomlijnen
Bij de verkoop van registergoed concentreren corporaties zich op doorlooptijden en optimale prijs. “Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT biedt, kunnen corporaties de regie naar zich toetrekken,” stelt Van den Dungen. “Veel corporaties maken al gebruik van Corporatieportaal van Notapp waardoor de overdracht van registergoed voor alle betrokken ketenpartners minder arbeids- en kapitaalintensief wordt. Met behulp van een workflow worden alle administratieve processen gestroomlijnd. Het maakt het coördineren van activiteiten rond bijvoorbeeld de taxatie, de inspectie en de overdracht aanzienlijk eenvoudiger, flexibeler en sneller. De corporatie voert daarbij zelf de regie en heeft voortdurend inzicht in de status van verkooptrajecten. Daarbij gaat het om het gehele spectrum: van de verkoop van woningen, BOG, parkeerplaatsen tot en met nieuwbouw. Zelfs de verhuur in de vrije sector kan ermee georganiseerd worden.”

Welke ontwikkelingen voorziet Van den Dungen op de langere termijn?
“In de toekomst zal het niet alleen meer gaan om het leren kennen van de markt maar vooral om met de kennis te kunnen handelen.” Kortom: de verdergaande digitalisering van klantprocessen en de strategische inzet van ICT-technologie kan een grote bijdrage leveren aan de verdere transitie van de bedrijfvoering in corporatieland.

Meer informatie over alle diensten van Notapp voor woningcorporaties?
https://www.notapp.nl/diensten

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende demo?
Bel Jan van den Dungen: 06 53 41 00 71

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...