Hoe zit het met de btw bij de verhuur van parkeerplaatsen?

Hoe zit het met de btw bij de verhuur van parkeerplaatsen?

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties verhuren (naast woningen) veelal parkeerplaatsen en/of garageboxen. De vraag die dan opkomt is: hoe het zit met de btw? Is deze verhuur belast met btw, of juist niet?  En waar moet je als woningcorporatie op letten? In deze bijdrage bespreken wij de spelregels van de btw bij deze verhuur.

Btw-regels verhuur parkeerplaatsen en garageboxen
Als uitgangspunt geldt dat de verhuur van woningen is vrijgesteld van btw, maar de verhuur van parkeerplaatsen en garageboxen daarentegen belast is met 21% btw. Als gevolg daarvan kan de btw op de aanleg/bouw- en onderhoudskosten in aftrek worden gebracht. Hierop zijn echter twee uitzonderingen. De verhuur van parkeerplaatsen en garageboxen is vrijgesteld van btw als:
  1. Het gebruik als parkeerruimte contractueel is uitgesloten, en/of;
  2. De parkeerruimte tot hetzelfde gebouw(-encomplex) behoort of ligt in de nabijheid van de woning die vrijgesteld wordt verhuurd. Aan de term ‘nabijheid’ is in de wet- en regelgeving helaas geen nadere invulling gegeven (bijvoorbeeld een maximaal aantal meters).
De eerste uitzondering is veelal niet aan de orde, omdat het in veel gevallen juist de bedoeling is dat er een voertuig kan worden geparkeerd. De tweede uitzondering komt wel vaak voor, maar leidt in de uitvoering tot de nodige vragen. Bijvoorbeeld: wanneer ligt de parkeerruimte in de ‘nabijheid’ van de woning?

Wat is het belang?
Stel een woningcorporatie bouwt een parkeergarage onder een appartementencomplex en gaat de parkeerplaatsen verhuren. Voor de ene huurder kan de verhuur vrijgesteld zijn van btw, omdat de huurder ook een woning in het complex huurt. Voor de andere huurder kan de verhuur juist belast zijn met 21% btw, omdat de huurder geen appartement huurt in hetzelfde complex. Doordat er verschillende btw-regimes van toepassing kunnen zijn (btw-belast en vrijgesteld), bestaat het risico dat er geen btw wordt voldaan waar dat wel had gemoeten. Of dat er btw in aftrek wordt gebracht, terwijl dat niet had gemogen. Daar komt bij dat de aftrek van btw op de bouwkosten, na het jaar van ingebruikname nog 9 jaren moet worden gevolgd. Dit wordt de zogenoemde herzieningstermijn genoemd. Als het btw-regime binnen deze termijn wijzigt van belast naar vrijgesteld (of vice versa), dan moet een deel van de reeds in aftrek gebrachte btw weer worden terugbetaald (of mag juist nog een deel van de btw in aftrek worden gebracht). Bij elke eerste huurder, maar ook de huurders daarna moet dus worden beoordeeld of de verhuur belast is met btw en of dit gevolgen heeft voor de aftrek. 

Beheers- en monitoringsmaatregelen
Het risico dat er te weinig btw wordt voldaan of teveel btw in aftrek wordt gebracht, kan worden ondervangen door het nemen van beheers- en monitoringsmaatregelen. Door de interne processen goed inzichtelijk te hebben en maatregelen te nemen om ‘fiscaal in control’ te zijn en blijven, voorkomt u dat uw organisatie te weinig (of teveel) btw betaald. Terug naar het voorbeeld van zojuist. Hoe zorg je er als organisatie nu voor dat dit voor de btw goed loopt? Door de juiste interne processen en bijvoorbeeld het gebruik van een stroomschema door de afdeling die de contracten van de ter beschikking te stellen parkeerruimten sluit (als beheersmaatregel) en het uitvoeren van een periodieke steekproef op de btw-verwerking (als monitoringsmaatregel). Aan de hand van de uitkomsten van de steekproef kunnen de beheersmaatregelen vervolgens weer worden aangescherpt, zodat een leercirkel ontstaat. Zo zijn er meerdere maatregelen denkbaar en kan hieraan op passende wijze invulling worden geven.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de btw-gevolgen bij de verhuur van parkeerplaatsen en garageboxen of ondersteuning bij de beheersing en monitoring, neem contact op met één van onze adviseurs.


Een greep uit ons leveranciersregister

ALUTHERM Heating
Specialist in grote hybride systemen van 170kW tot 1500kW en gasgestookte CV-ketels van 170kW tot 2200kW ...
Deceuninck nv
Uw partner voor kozijnen en deuren in kunststof en aluminium ...
Lightronics B.V.
Altijd de juiste lichtoplossing ...