Huurders praten mee over beoordelen woningcorporaties

Huurders praten mee over beoordelen woningcorporaties

Gepubliceerd op:

De Stichting Visitatie Woningcorporaties heeft een vernieuwde methodiek ontwikkeld om de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties te beoordelen. Hoe huurders(organisaties) over deze prestaties denken weegt mee in de rapportcijfers. Deze methodiek werd vorige week aangeboden aan de oprichters van de Stichting Visitatie Woningcorporaties (SVWN).

Alle woningcorporaties die lid zijn van corporatiekoepel Aedes moeten zich eens in de vier jaar door een visitatiebureau laten beoordelen. Tijdens een visitatie worden de maatschappelijke prestaties onder de loep genomen. De afgelopen zes jaar zijn er ruim 420 visitaties uitgevoerd, bij ongeveer 90% van de woningcorporaties. De in 2009 opgerichte Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering. In het gebruikersforum van SVWN zitten vertegenwoordigers van huurdersorganisaties.

In de vernieuwde methodiek is expliciet opgenomen dat visitatiebureaus met een substantiële vertegenwoordiging van huurders moeten spreken. Huurdersorganisaties kunnen in een afzonderlijk face-to-face gesprek rapportcijfers geven over de corporatie en verbeterpunten aandragen. Voor huurdersorganisaties wordt het dus nog belangrijker om actief deel te nemen aan het visitatieproces. Alle rapporten over visitaties, uitgevoerd door geaccrediteerde visitatiebureaus, zijn te vinden op de website van SVWN.

Een greep uit ons leveranciersregister

B2B-Light
Besparen, dat kan iedereen!
Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...