Huurders praten mee over beoordelen woningcorporaties

Huurders praten mee over beoordelen woningcorporaties

Gepubliceerd op:

De Stichting Visitatie Woningcorporaties heeft een vernieuwde methodiek ontwikkeld om de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties te beoordelen. Hoe huurders(organisaties) over deze prestaties denken weegt mee in de rapportcijfers. Deze methodiek werd vorige week aangeboden aan de oprichters van de Stichting Visitatie Woningcorporaties (SVWN).

Alle woningcorporaties die lid zijn van corporatiekoepel Aedes moeten zich eens in de vier jaar door een visitatiebureau laten beoordelen. Tijdens een visitatie worden de maatschappelijke prestaties onder de loep genomen. De afgelopen zes jaar zijn er ruim 420 visitaties uitgevoerd, bij ongeveer 90% van de woningcorporaties. De in 2009 opgerichte Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering. In het gebruikersforum van SVWN zitten vertegenwoordigers van huurdersorganisaties.

In de vernieuwde methodiek is expliciet opgenomen dat visitatiebureaus met een substantiële vertegenwoordiging van huurders moeten spreken. Huurdersorganisaties kunnen in een afzonderlijk face-to-face gesprek rapportcijfers geven over de corporatie en verbeterpunten aandragen. Voor huurdersorganisaties wordt het dus nog belangrijker om actief deel te nemen aan het visitatieproces. Alle rapporten over visitaties, uitgevoerd door geaccrediteerde visitatiebureaus, zijn te vinden op de website van SVWN.

Een greep uit ons leveranciersregister

Caparol (DAW NEDERLAND)
Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...
DOM Nederland
DOM Nederland is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit sluittechniek en toegangscontrole ...
Notapp
Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...