Woningcorporatie moet woningaanpassing toestaan

Woningcorporatie moet woningaanpassing toestaan

Gepubliceerd op:

Volgens de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die 1 januari 2015 in werking treedt, mogen gehandicapte huurders zonder toestemming van de verhuurder hun huurwoning aanpassen. Het gaat om veranderingen zoals een traplift of aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te maken.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en daarmee voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze kunnen daardoor besluiten tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van een persoonsgebonden budget (pgb) voor een woningaanpassing waarna de huurder de aanpassing zelf regelt.

Een corporatie moet de wijziging toestaan en de huurder is niet verplicht de aanpassingen ongedaan te maken of de corporatie financieel te compenseren na beëindigen van het huurcontract. Indien de gemeente een pgb uitkeert voor de woningaanpassing wordt het bedrag niet aan de corporatie, maar aan de huurder overgemaakt. De woningeigenaar heeft wel het recht om voorafgaand aan de aanpassingen aan de woning gehoord te worden door de gemeente. Daarbij kan de corporatie dus uitvoeringskwesties aan de orde stellen.

Een greep uit ons leveranciersregister

MVGM
MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen ...
Fermacell BV
Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...
Oaktree Group
De Oaktree Group: complete ICT-oplossingen onder één dak ...