Woningcorporaties groter aandeel in nieuwbouwproductie

Woningcorporaties groter aandeel in nieuwbouwproductie

Gepubliceerd op:

In 2010 kwam 57% van de totale nieuwbouwproductie van woningen in Nederland voor rekening van woningcorporaties. In 2007 was dit nog 39%. Dit komt voornamelijk doordat nieuwbouwprojecten in de marktsector fors terugliepen. Hoewel het aandeel dus stijgt, daalden ook bij de woningcorporaties de absolute aantallen nieuwbouwwoningen. De crisis steekt duidelijk de kop op.

Deze gegevens komen naar voren uit de jaarlijkse analyse van het het Fonds over de volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties in het afgelopen jaar. Volgens deze analyse bedroeg de landelijke daling van nieuwbouw van huurwoningen in 2010 bijna 16%, terwijl de corporaties 7% minder huurwoningen realiseerden. Het aantal nieuwgebouwde koopwoningen daalde landelijk in 2010 met bijna 40%, terwijl het aantal koopwoningen gerealiseerd door corporaties maar met 22% afnam.

 

In 2010 werden in totaal ruim 15.000 huurwoningen uit het corporatiebezit aan particuliere huishoudens verkocht. Dat zijn ruim 2.000 meer huurwoningen dan in 2009. De lastige omstandigheden op de koopmarkt lijken de corporaties daarmee veel minder te raken. Corporaties verkopen veelal in onderkant van de markt, tegen prijzen die ook voor starters op de koopwoningmarkt betaalbaar kunnen zijn. Daarmee trekken corporaties dus ook kopers aan die niet nog vast zitten in een nog te verkopen woning. Ook korting van corporaties op de verkoopprijzen speelt een rol in deze gerealiseerde verkopen van corporaties. Circa 42% van de verkochte huurwoningen werd met korting verkocht.  In 2010 zijn ruim 13.000 woongelegenheden van corporaties gesloopt, waarmee het niveau met 18% daalt ten opzichte van het gemiddelde niveau uit de afgelopen jaren.

 

Dit kan duiden op verminderde herstructureringsinspanningen in wijken, maar het kan ook te maken hebben met een verschuiving in de keuzes van corporaties. Uit gegevens over woningverbetering blijkt namelijk dat het aantal door corporaties verbeterde woningen in 2010 met 33% toenam ten opzichte van 2009. Wel had die verbetering een aanmerkelijk soberder karakter dan vorig jaar, omdat het bestede bedrag per verbeterde woning tegelijk ook met 33% afnam.

 

Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...