De risico’s van energieopslagsystemen voor woningcorporaties

De risico’s van energieopslagsystemen voor woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Met de toenemende installatie van zonnepanelen op woningen en gebouwen, stijgt ook het gebruik van energieopslagsystemen. Deze systemen slaan de stroom op wanneer de zon schijnt en gebruiken de stroom wanneer dit nodig is. 

Ze helpen voor woningcorporaties minder CO2 uit te stoten en tegelijkertijd de servicekosten voor huurders laag te houden. Maar er zijn ook risico’s verbonden aan deze opslagsystemen vanwege de Lithium Ion (Li-ion) accu’s die ervoor gebruikt worden.

Brandrisico van Lithium Ion (Li-ion) accu’s
Behalve dat de energieopslagsystemen zelf beschadigd kunnen raken, bijvoorbeeld door een aanrijding, speelt er vooral een verhoogd risico op brand bij het gebruik van deze accu’s. Factoren die het brandrisico verhogen zijn het gebruik van een verkeerd type lader, het overladen van een accu, het te ver ontladen van een accu of de blootstelling van de accu aan externe hitte.

Al deze factoren geven kans op een ‘thermal runaway’, een kettingreactie in een batterijcel die erg moeilijk te stoppen is als deze eenmaal is gestart. Het treedt op wanneer de temperatuur in een batterij het punt bereikt dat er een chemische reactie in de batterij optreedt. Deze chemische reactie produceert nog meer warmte, waardoor de temperatuur hoger wordt, waardoor verdere chemische reacties ontstaan die nog meer warmte creëren. Als een Li-ion accubrand eenmaal gestart is, is dit moeilijk te bestrijden.

Battery-packs
Een ander voorbeeld van het toenemend gebruik van Lithium Ion (Li-ion) accu’s zijn renovatie- en transformatieprojecten. Hierbij bestaat vaak een continue vraag aan stroom, bijvoorbeeld op de bouwplaats voor verplichting of beveiliging. Omdat deze projecten zich vaak midden in bewoond gebied bevinden, kan een conventionele diesel-aggregaat voor veel overlast voor de omwonenden zorgen. Zeker wanneer deze s ’nachts lawaai produceren. Hier zien we de trend dat diesel-aggregaten worden vervangen door stille battery-packs.


Wat te doen bij brand?
Als een Li-ion accu eenmaal in brand staat, is deze zeer moeilijk tot vrijwel niet te blussen. Koelen met een grote hoeveelheid water is op dit moment de enige effectieve aanpak. Er komt naast veel warmte, ook rook en giftig gas vrij. Dit maakt het bereiken van de brand moeilijk. In de praktijk zien we daarom vaak dat brand in een energieopslagsysteem niet geblust maar uitsluitend beheerst wordt.

Aanbevelingen
Het is belangrijk om speciale aandacht te hebben voor het veilig gebruiken en opslaan van lithium-ion houdende energieopslagsystemen en battery-packs. De risico-experts van Aon Risk Control hebben een goed overzicht van de risico’s bij het gebruik van accu’s, het laden van accu’s, de detectie van storingen en brand en schadebeperkende (repressieve) maatregelen. Zij kunnen uw organisatie helpen met tips, zoals:
  • Het energieopslagsysteem dient te beschikken over een goed functionerend Batterij Management Systeem (BMS)
  • Onderhoud, reparaties of wijzigingen aan het energieopslagsysteem mag alleen uitgevoerd worden door de fabrikant of leverancier van die apparatuur.
  • Zorg dat meldingen van alarmen en/of storingen worden doorgemeld aan een 24-uur bemande post of een particuliere alarmcentrale met adequate opvolging.
Meer weten over de risico’s van energieopslagsystemen?
Neem contact op met Floris Sanders van Aon:
+31 (0) 6 127 469 20 of floris.sanders@aon.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

ALUTHERM Heating
Specialist in grote hybride systemen van 170kW tot 1500kW en gasgestookte CV-ketels van 170kW tot 2200kW ...
NEH Shared Services
Wij ontzorgen al meer dan 65 woningcorporaties op het gebied van: cloudservices ...
Sika Nederland BV
Sika oplossingen voor een veilige, gezonde leefomgeving ...