Woningcorporaties hard bezig met verbetering ventilatie

Woningcorporaties hard bezig met verbetering ventilatie

Gepubliceerd op:

Hoewel corporaties zelf aangeven steeds meer aandacht te schenken aan onderhoud en verbetering van de ventilatie in hun woningvoorraad, komen er nog altijd erg veel klachten van bewoners binnen over de ventilatiesystemen. Dat blijkt uit een peiling die Aedes onder haar leden hield.

Aedes was in 2012 één van de ondertekenaars van het nationale Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen. Dit actieplan kwam tot stand nadat was gebleken dat het in Nederland slecht is gesteld met de kwaliteit van mechanische ventilatiesystemen. Zo wees onderzoek uit dat de helft van alle mechanische ventilatiesystemen in Nederlandse woningen niet voldoet aan de minimum kwaliteitseisen. Dat heeft gevolgen voor het binnenklimaat en de gezondheid van de bewoners. Corporaties, als eigenaar van een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad, namen deze kritiek ter harte en sloten zich middels Aedes aan bij het nationale actieplan ter verbetering van de woningventilatie. Middels een onderzoek heeft Aedes in kaart gebracht wat de situatie op dit moment is in de corporatiewereld. Daaruit komt naar voren dat driekwart van de corporaties meer aandacht besteedt aan ventilatie dan in voorgaande jaren. De meeste corporaties hanteren nu specifieke eisen voor ventilatiesystemen, ofwel vanuit het model-Programma van Aedes, ofwel vanuit een eigen programma. Deze ventilatie-eisen worden door 57% van de corporaties vastgelegd in contractstukken. 18% van de ondervraagde corporaties doet dat soms. Meer dan driekwart van de corporaties controleert de kwaliteit van het ventilatiesysteem na oplevering. Bijna 60% van de corporaties kan naderhand aantonen dat de systemen ook daadwerkelijk voldoen.

Aan de andere kant blijft het aantal klachten van bewoners over de ventilatie in hun woningen onverminderd hoog. Maar liefst driekwart van de 137 woningcorporaties die de vragen beantwoordden, kreeg in 2012 klachten over ventilatiesystemen en binnenmilieu. Slechts 15% van hen ontving vorig jaar helemaal geen klachten. Meer dan de helft van de corporaties geeft dan ook aan in 2013 extra inspanningen te gaan leveren om de ventilatie in de bestaande woningvoorraad te verbeteren. In 2014 en 2015 herhaalt Aedes de peiling.

Bron: Aedes

Een greep uit ons leveranciersregister

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens: marktleider in keukens op de zakelijke markt ...
Breijer Daktechniek
Het spreekt voor zich dat een dak uw vastgoed en diens gebruikers bescherming biedt ...
Oskam Groep
Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...