HW Wonen start asbestinventarisatie

HW Wonen start asbestinventarisatie

Gepubliceerd op:

Woningcorporatie HW Wonen is 1 augustus gestart met een asbestinventarisatie van de woningen die gebouwd zijn voor 1994. Op basis van deze inventarisatie wil de corporatie een actueel overzicht van de aanwezigheid van asbest in de woningen. Huurders waarvan de woning wordt geïnventariseerd hebben inmiddels een brief ontvangen.

Door herziening van nieuwe regelgeving en inzichten wordt het asbestbeleid van HW Wonen geactualiseerd. De meeste woningen van HW Wonen zijn voor 1994 gebouwd en in de meeste woningen is ook asbest verwerkt. De woningcorporatie heeft al veel informatie vanaf tekeningen en uit bestekken geïnventariseerd. De fysieke inventarisatie is nodig om te bepalen waar in de woning asbest zit en om wat voor soort asbest het gaat. Hierdoor heeft HW Wonen straks compleet inzicht in de aanwezigheid en het risico van asbest in de woningen.

De asbestinventarisatie vindt steekproefsgewijs plaats. Dit betekent dat van elk woningtype, een aantal woningen wordt onderzocht. De steekproef vindt plaats in 500 woningen van de woningcorporatie. Naar verwachting is de asbestinventarisatie eind september afgerond. Medio oktober verwacht HW Wonen de huurders schriftelijk op de hoogte te brengen over de uitkomsten. Als er tijdens de inventarisatie sprake is van risicovolle situaties dan wordt direct actie ondernomen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oolders, Heijning & Voogelaar B.V.
OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...
Luxs Insights
Luxs, de applicatie voor al uw vastgoedvraagstukken
CED Nederland B.V.
CED, de waardespecialist voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders ...