Beroepsorganisatie van accountants: omslag in denkwijze corporaties noodzakelijk

Beroepsorganisatie van accountants: omslag in denkwijze corporaties noodzakelijk

Gepubliceerd op:

De veranderde omgeving van woningcorporaties vraagt om een omslag in hun denken en doen. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in haar rapport ‘Sociale huur, professioneel bestuur’. Volgens de NBA moeten corporaties bedrijfsmatiger opereren om te kunnen overleven in de veranderende woningmarkt.

Voorbeelden van zaken die steeds belangrijker worden binnen de woningmarkt zijn scenario-denken, professionele vastgoedsturing, inzicht in kasstromen en samenwerking met andere partijen. De afgelopen jaren waren corporaties door de verscherpte wet- en regelgeving veelal bezig met het interne functioneren.

Blik weer naar buiten
De NBA concludeert op basis van haar rapport dat corporaties zich nu weer naar buiten moeten richten en zich moeten focussen op hun kerntaken. Daarnaast is risicomanagement door de toegenomen eisen voor verantwoording en controle een steeds belangrijkere factor geworden. Stroomlijning, een focus op de toekomst, databeheer en dataverwerking worden volgens de NBA steeds belangrijkere instrumenten in de bedrijfsvoering van de corporaties.

Organisaties van Openbaar Belang
In het rapport ‘Sociale huur, professioneel bestuur’ besteedt de NBA ook aandacht aan het kabinetsvoorstel om corporaties vanaf 2018 als Organisaties van Openbaar Belang (OOB) aan te merken. De drempel voor de OOB-status van 1.500 verhuureenheden in het huidige voorstel is niet consistent is met de al bestaande drempels binnen de woningmarkt. Volgens  de NBA is het dan ook belangrijk om hier eerst meer consistentie in aan te brengen.

Bron: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...