Maakt een warmtepomp-buitenunit lawaai of geluid?

Maakt een warmtepomp-buitenunit lawaai of geluid?

Gepubliceerd op:

De warmtepomp is een logische stap naar duurzaam verwarmen. De gasmeter loopt minder hard op of er is helemaal geen sprake meer van een gasrekening. Er verschijnen in de media allerlei berichten over het geluidsniveau van de warmtepompen. Hoeveel geluid maakt een warmtepomp nou echt en waar moet rekening mee worden gehouden?

Iedere warmtepomp maakt geluid. Over het algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat door de één ervaren wordt als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Feit is wel dat de intensiteit van het ervaren geluid afhankelijk is van:
  • de temperatuur van de buitenlucht icm
  • de gevraagde aanvoertemperatuur van het cv-water bij het gevraagde thermische vermogen.
Wat is geluid?
Geluid kenmerkt zich door trillingen van de lucht. Deze omgevingslucht brengt het geluid verder en transporteert het steeds verder. Hierbij wordt steeds meer lucht -een grotere luchtmassa- aangezet tot trillen waarbij steeds meer trillingsenergie verloren gaat met als gevolg dat het geluid dempt en steeds minder hoorbaar wordt. Dus hoe meer lucht aangezet wordt tot trillen hoe eerder het vermogen dempt en het geluid uitsterft.

Waar plaats je de buitenunit?
De opstellingsplaats van de warmtepomp is dan ook een belangrijk punt om in gedachten te houden. Oftewel: wanneer de warmtepomp is geplaatst in een hoek met wanden of onder een dak, maakt het meer geluid dan een warmtepomp geplaatst op enkel een wand met vrije ruimte eromheen óf vrij opgesteld met geen wanden erom heen. In het laatste geval kan het gemakkelijkst heel veel lucht in trilling worden gebracht en sterft het geluid het snelst uit.

Afhankelijk van de mate waarin een lucht/water warmtepomp buitenunit is ingesloten van wanden is de geluidsdruk meer of minder. De buitenunit kan dus het beste op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst om trillingsenergie direct bij de voet af te vangen.

Wanneer de warmtepomp op het dak wordt geplaatst kan deze ook verwerkt worden in een dakkap, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. Allereerst op het vlak van esthetiek door zo min mogelijk inbreuk te doen op de uitstraling van de woning. Daarnaast zorgt het voor een lager geluidsniveau. Het geluid wordt via het dak weggevoerd, zodat bewoners hier geen last van hebben. Zo wordt er gezorgd voor een inventieve oplossing om het geluid te reduceren.

Geluid in het Bouwbesluit
Per 1 april 2021 gelden er nieuwe geluidseisen voor buitenunits van warmtepompen. Op deze manier biedt de overheid bescherming tegen mogelijk geluidsoverlast van warmtepompinstallaties.

Lucht/water warmtepompen zijn vanwege hun duurzame karakter onmisbaar in de energietransitie. De buitenunits van deze toestellen produceren een zgn. ‘tonaal’ geluid, dat mogelijkerwijs hinder kan veroorzaken. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn er sinds 1 april 2021 extra eisen gesteld aan zowel de kwaliteit als plaatsing van de toestellen.

Deze zijn opgenomen in het vernieuwde Bouwbesluit uit 2012 (in artikel 3.8.2 en 3.9.3). Wat dit betekent voor de buitenunit, is te lezen in het hier te downloaden whitepaper 'Warmtepompen en geluid'.

Een greep uit ons leveranciersregister

POM
Met POM incasseer je beter, sneller, socialer én tegen lagere kosten ...
RENSON
Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!
Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid ...